LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Dbamy o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich :-) !

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" przypomina o konieczności stosowania księgi wizualizacji PROW 2014-2020 i PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

 

piątek, 25 maja 2018 13:09

Ważna informacja: RODO

Napisał

Szanowni Państwo,

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Przed nami realizacja kolejnego projektu. W dniu 7 marca 2023 r. Członkowie Zarządu: Pani Anna Korycka-Kozioł- Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Pani Anna Arcimowicz - Sekretarz Zarządu podpisały w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie umowę na realizację projektu pn. "Miejsca Aktywności Społecznej" (w skrócie MAS),  który będzie realizowany w 2023 r. i będzie polegał m. in. na doposażeniu w sprzęt nagłośnieniowy, namioty plenerowe i inne niezbędne przedmioty służące aktywizacji społeczności. Projekt jest realizowany we współpracy z lokalną grupą działania: Lider Powiatu Goleniowskiego. Dzięki temu zostaną utworzone Miejsca Aktywności Społecznej zarówno o charakterze lokalnym, jak i ponadregionalnym. Wszystko ma na celu zwiększenie aktywności oraz integrację mieszkańców obszaru LSR, będzie to również nowoczesny sposób uzupełnienia nowej i przebudowanej infrastruktury turystyczno-promocyjnej z wykorzystaniem i promocją zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

12

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w celu oceny złożonych wniosków w naborach: 1/2023,2/2023,3/2023,4/2023,5/2023 zaplanowane zostało na 27 marca 2023 r. na godzinę 13.00.

WYNIKI oceny Rady zostaną opublikowane zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w dniu przekazywania dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, wtedy zostaną też przekazane informacje indywidualne do wnioskodawców.

nowewizytowka

W związku z prośbą Beneficjentów, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwały: 1/PDzLW/03/2023 r. z dnia 3 marca 2023 r. i 1/PDzLW/03/2023 r. z 6 marca 2023 r.

nowewizytowka

Strona 1 z 89

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo