LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Dbamy o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich :-) !

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

wtorek, 29 października 2013 07:55

Składki członkowskie

Napisał

Zgodnie ze Statutem naszego Stowarzyszenia Członkowie zobowiązani są do płacenia składek członkowskich. Składki zostały zatwierdzone uchwałą Nr I/16/2009 Walnego Zebrania Członków (WZC) Stowarzyszenia z dnia 9 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej, zmienione uchwałą WZC Stowarzyszenia nr 51/IV/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku oraz uchwałą WZC Stowarzyszenia nr 103/XII/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku.

Wysokość składki rocznej dla poszczególnych grup członków:

12 zł - osoby fizyczne (sektor społeczny)
12 zł - stowarzyszenia, org. pozarządowe, parafie (sektor społeczny)
24zł - osoby prowadzące działalność gospodarczą (sektor gospodarczy)
120 zł - instytucje publiczne (sektor publiczny)

Jednostki samorzadu terytorialnego (sektor publiczny - JST)
1,0 zł/1 mieszkanca - gminy (zmienione Uchwałą Nr 4/VI/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" z dnia 22 czerwca 2020 r.)
0,50 zł/1 mieszkańca - powiaty (zmienione Uchwałą Nr 4/VI/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" z dnia 22 czerwca 2020 r.)

Numer konta bankowego na który należy wpłacać składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim":
51203000451110000002230090

Czytany 13513 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 05 października 2021 10:38

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo