LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Dbamy o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich :-) !

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

Przed nami realizacja kolejnego projektu. W dniu 7 marca 2023 r. Członkowie Zarządu: Pani Anna Korycka-Kozioł- Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Pani Anna Arcimowicz - Sekretarz Zarządu podpisały w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie umowę na realizację projektu pn. "Miejsca Aktywności Społecznej" (w skrócie MAS),  który będzie realizowany w 2023 r. i będzie polegał m. in. na doposażeniu w sprzęt nagłośnieniowy, namioty plenerowe i inne niezbędne przedmioty służące aktywizacji społeczności. Projekt jest realizowany we współpracy z lokalną grupą działania: Lider Powiatu Goleniowskiego. Dzięki temu zostaną utworzone Miejsca Aktywności Społecznej zarówno o charakterze lokalnym, jak i ponadregionalnym. Wszystko ma na celu zwiększenie aktywności oraz integrację mieszkańców obszaru LSR, będzie to również nowoczesny sposób uzupełnienia nowej i przebudowanej infrastruktury turystyczno-promocyjnej z wykorzystaniem i promocją zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

12

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w celu oceny złożonych wniosków w naborach: 1/2023,2/2023,3/2023,4/2023,5/2023 zaplanowane zostało na 27 marca 2023 r. na godzinę 13.00.

WYNIKI oceny Rady zostaną opublikowane zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w dniu przekazywania dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, wtedy zostaną też przekazane informacje indywidualne do wnioskodawców.

nowewizytowka

W związku z prośbą Beneficjentów, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwały: 1/PDzLW/03/2023 r. z dnia 3 marca 2023 r. i 1/PDzLW/03/2023 r. z 6 marca 2023 r.

nowewizytowka

poniedziałek, 06 marca 2023 12:06

Złocieniecki Ośrodek Kultury zaprasza!

Napisał

Złocieniecki Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w jarmarku wielkanocnym oraz w powiatowym konkursie pisanek i palm. Szczegóły w załącznikach.

jarmark wielkanocny 2023 baner fb

W związku z prośbą Beneficjenta: Gmina Drawno, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła uchwałę 1/PDzLW/02/2023 z dnia 20 lutego 2023 r.

nowewizytowka

W dniu wczorajszym tj. 27 lutego 2023 r. miał miejsce warsztat refleksyjny (online), podczas którego podsumowane zostały działania lokalnej grupy działania w 2022 r. Podczas spotkania wzięli udział: przedstawiciele Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z liderem Wałeckim", przedstawiciel Zarządu LGD oraz pracownicy biura LGD. Dzięki dofinansowaniu z PROW oraz PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 powstało 97 nowych miejsc pracy, w tym 67 nowych firm, a w ramach rozwijania działalności gospodarczej powstało 30 nowych miejsc pracy, a 58 miejsc pracy zostało utrzymanych.

WR

Statystyka złożonych wniosków przedstawia się następująco:

Nabór 1/2023 Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 12 wniosków na łączną kwotę 1 200 000 zł.

Nabór 2/2023 Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych: 2 wnioski na łączną kwotę 63 630 zł. przy maksymalnym dofinansowaniu dla JST 63,63%.

Nabór 3/2023 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przebudowana): 1 wniosek na łączną kwotę 171 220,00 zł przy maksymalnym dofinansowaniu dla JST 63,63%.

Nabór 4/2023 Wsparcie Przedsiębiorczości Rybaków/mieszkańców obszaru LSR 2 wnioski na łączną kwotę 330 471,00 zł

Nabór 5/2023 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (nowa): 2 wnioski na łączną kwotę 189 130 zł przy maksymalnym dofinansowaniu dla JST 63,63%.

nowewizytowka

W związku z prośbami naszych Beneficjentów Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła 3 Uchwały w trybie obiegowym.

nowewizytowka

wtorek, 07 lutego 2023 08:58

Podjęcie Uchwał w trybie obiegowym

Napisał

W związku z prośbą Beneficjentów, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwały: 1/PDzLW/02/2023 i 2/PDzLW/02/2023 z 6 lutego 2023 r. 

nowewizytowka

Złocieniecki Ośrodek Kultury w najbliższym czasie zaprasza na wystawę grafiki Pani Agaty Bożek oraz na wiele atrakcji w okresie ferii dla dzieci i młodzieży. 

Wystawa rozpocznie się 13 lutego o 18.00 w galerii Na ścianie złocienieckiego kina MEWA.

Poniżej również szczegółowy program ferii dla dzieci.

Strona 1 z 59

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo