LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

Beata Gorkowienko

Beata Gorkowienko

czwartek, 15 lipca 2021 14:41

Złocieniecki Ośrodek Kultury zaprasza!

Złocieniecki Ośrodek Kultury zaprasza:

swietodrawy zok zlocieniec 2021 plakat

W związku z prośbą Beneficjenta, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/06/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.

nowewizytowka

poniedziałek, 28 czerwca 2021 11:52

Wyniki konkursu Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnestwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje o wynikach konkursu "Działaj Lokalnie" 2021 r. Konkurencja była bardzo duża: na 31 wniosków wybrano 17 , Komisji było bardzo trudno wybrać wnioski wśród tak wspaniałych pomysłów do realizacji, wygrały te wnioski, które pokazały działania na rzecz dobra wspólnego.

Program „Działaj Lokalnie” dofinansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Edycja konkursu "Działaj Lokalnie" 2021 dofinansowana jest również z środków gmin: Czaplinek, Drawno, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Mirosławiec, Wierzchowo i Złocieniec.

dzialaj lokalnie logo

piątek, 25 czerwca 2021 13:10

Złocieniecki Ośrodek Kultury zaprasza!

baner wakacje zok 2021

poniedziałek, 07 czerwca 2021 09:16

Podjęcie Uchwał w trybie obiegowym

W związku z prośbą Beneficjentów, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwały: 1/PDzLW/06/2021 i 2/PDzLW/06/2021 z dnia 4 czerwca 2021 r.

nowewizytowka

poniedziałek, 07 czerwca 2021 13:32

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" pod kątem dodatkowych środków, które otrzymamy pod koniec 2021 r.

nowewizytowka

Pałac Siemczyno zaprasza na XVIII Dni Henrykowskie w dniach 26-27 czerwca 2021 r.  W załączeniu Program. W imieniu organizatorów zapraszamy :).

W związku z prośbami Beneficjentów Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwały w trybie obiegowym w dniu 26 maja 2021 r.

W związku z prośbą Beneficjenta Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/05/2021 z dnia 2021 r. 

Strona 1 z 28

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo