LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

W związku z prośbą Beneficjenta, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/08/2020 w dniu 31 sierpnia 2020 r.

nowewizytowka

Serdecznie zapraszamy chętnych (tych małych, i tych dużych) do udziału w Rajdzie Wędkarskim w dniu 5 września 2020 r. (startujemy o godz. 7.00) 

Zgłoszenia przyjmujemy pod telefonem 9437 203 25 do dnia 4 września 2020 r. do godz. 14.00 (liczba miejsc ograniczona)

wedkarskirajd warsztatykulinarne3

poniedziałek, 24 sierpnia 2020 09:15

Czaplinek zaprasza na Festiwal Sielawy z w wrześniu!

Napisał

Festiwal folkowy SIELAWA to okazja do spotkania się miłośników przyrody, muzyki folkowej oraz sztuki inspirowanej kulturą tradycyjną - zarówno tą rodzimą jak i etniczną z różnych zakątków świata.


Miejsce wydarzenia będzie zorganizowane w formie wioski festiwalowej ze sceną, zapleczem sanitarnym, strefą kulinarną oraz licznymi namiotami, w których odbywać się będą warsztaty i pokazy.

W tym roku ze względu na COVID-19 festiwal potrwa jeden dzień. /Docelowo będzie to impreza kilkudniowa/.

Festiwal folkowy SIELAWA 1

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerswo Drawy z Liderem Wałeckim" , w związku z prośbą Beneficjenata, podjeła Uchwałę nr 1/PDzLW/08/2020 z 14.08.2020 roku.nowewizytowka

 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Dzieci i Rodziny „Familia” we współpracy z Powiatowym Dziennym Domem Samopomocy - Ośrodkiem RehabilitacyjnoKulturalnym w Drawsku Pomorskim zaprasza do udziału w zajęciach  fitness. 

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo