LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

Ośrodek Działaj Lokalnie: Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" zaprasza na szkolenia i konsultacje :)

DL Grafika

Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w związku z prośbą Beneficjenta, podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/04/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

nowewizytowka

piątek, 30 kwietnia 2021 13:51

Ogłaszamy Konkurs "Działaj Lokalnie"

Napisał

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Konkurs również jest współfinansowany z gmin: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Drawno, Kalisz Pomorski, Mirosławiec, Wierzchowo i Złocieniec.

Regulamin Lokalnego Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie 2021" oraz wzór wniosku dostępny w załączniku (wnioski składamy tylko

w generatorze) http://system.dzialajlokalnie.pl

dzialaj lokalnie logo

Zapraszamy do konsultacji społecznych zapisów w Regulaminie Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim". Zmiany zaznaczone są niebieskim kolorem.

nowewizytowka

wtorek, 20 kwietnia 2021 12:58

Konkurs "Działaj Lokalnie" już wkrótce!

Napisał

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, że od 14 maja do 16 czerwca 2021 r. będzie trwał konkurs "Działaj Lokalnie" dla mieszkańców gmin (grup nieformalnych i organizacji pozarządowych): Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Drawno, Kalisz Pomorski, Mirosławiec, Wierzchowo i Złocieniec.NIe Przegap konkursu Działaj lokalnie 1

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo