LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

Lipiec w gminie Czaplinek zapowiada się bardzo ciekawie:

Szczegóły na stronie:

https://www.czaplinek.pl/wydarzenia

beznazwy

piątek, 08 lipca 2022 12:55

Podjęcie Uchwały w trybie obiegowym

Napisane przez

W związku z prośbą Beneficjenta- Gmina Wałcz, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/07/2022 z 07 lipca 2022 r.

piątek, 01 lipca 2022 12:11

Wyniki Konkursu Działaj Lokalnie 2022

Napisał

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnestwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje o wynikach konkursu "Działaj Lokalnie" 2022 r. Konkurencja była bardzo duża: na 21 wniosków wybrano 17 , Komisji było bardzo trudno wybrać wnioski wśród tak wspaniałych pomysłów do realizacji, wygrały te wnioski, które pokazały działania na rzecz dobra wspólnego.

Program „Działaj Lokalnie” dofinansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Edycja konkursu "Działaj Lokalnie" 2022 dofinansowana jest również z środków gmin: Czaplinek, Drawno, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Mirosławiec, Wierzchowo i Złocieniec oraz Powiatu Drawskiego.

dzialaj lokalnie logo

 

środa, 29 czerwca 2022 10:44

Podjęcie Uchwały w trybie obiegowym

Napisał

W związku z prośbą Beneficjenta- Gmina Tuczno, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/06/2022 z28 czerwca 2022 r.

nowewizytowka

piątek, 24 czerwca 2022 09:06

Wyniki do naboru 2/2022

Napisał

W dniu 10 czerwca 2022 r. zebrała się Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" celem oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach naborów: 1/2022, 2/2022,3/2022, 4/2022,5/2022,6/2022

W dniu dzisiejszym dokumentacja została przekazana dokumentacja naboru 2/2022 - Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór finansowany z PROW 2014-2020).

nowewizytowka

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo