LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim", w związku z prośbą Beneficjenta, podjęła Uchwałę w trybie obiegowym:

1/PDzLW/01/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.

nowewizytowka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" realizuje projekt  finansowany z Programu "Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020",utworzonego przez Polsko-Amerykańskąą Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

PL ANG 2 JPG 300DPI

Miło nam poinformować, że jedna z naszych gmin: Mirosławiec, otrzymała dofinansowanie  z FMP w ramach naboru specjalnego Covid -19.

Gmina Mirosławiec realizuje projekt „Partnerstwo w obliczu epidemii” dofinansowany w ramach naboru specjalnego Covid -19.  Ten trudny czas zabrał możliwość kontynuacji bezpośrednich wspólnych działań z partnerem niemieckim,  ale wiele gmin/powiatów Pomorza Zachodniego, w tym Mirosławiec szukało możliwości wymiany informacji i podejmowania wspólnych działań przez internet.  Zadanie pn. „Partnerstwo w obliczu epidemii” to projekt Gminy i Miasta Mirosławiec realizowany przy współpracy ze Stadt Friedland (Niemcy) dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 49 563,13 EUR, w tym dofinansowanie stanowi 42 128,66 EUR.

piątek, 18 grudnia 2020 12:57

Życzenia Świąteczne

Napisał

kartka

czwartek, 10 grudnia 2020 15:14

Wyniki naborów 4/2020, 5/2020,6/2020,7/2020,8/2020

Napisane przez

W dniu 01.12. 2020 r. odbyło się spotkanie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" celem oceny wniosków w naborach 4/2020 - Sieć dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybnych,5/2020 Wsparcie przedsiębiorczości rybaków/mieszkańców obszaru LSR” ,6/2020 Premia na rozpoczęcie działalności godpodarczej (grupy defaworyzowane), 7/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej, 8/2020 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.Jeden wniosek z Rozwijania Działalności Gospodarczej nie uzyskał wymagalnego minimum, pozostałe wnioski przeszły i dzisiaj zostaną dostarczone do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkim Beneficjentom gratulujemy. W załączeniu skany protokołu z uchwałami i procedura odwoławcza.nowewizytowka

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo