LOGO LGDPDLW

nowe loga wpr

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Dbamy o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich :-) !

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

W związku z prośbą Beneficjentów Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwały: 1/PDzLW/02/2024 z  dnia 17 lutego i 1/PDzLW/02/2024 z dnia 19 lutego 2024 r.

nowewizytowka

W związku z prośbą Beneficjentów Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwały: 1/PDzLW/02/2024 z  dnia 17 lutego i 1/PDzLW/02/2024 z dnia 19 lutego 2024 r.

nowewizytowka

W związku z prośbą Beneficjenta, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/02/2024 z 4 czerwca 2024 r.

nowewizytowka

Pragniemy poinformować Państwa, że 17 stycznia 2024 r. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia: Pani  Anna Korycka-Kozioł - Prezes Zarządu  i Pan Krzysztof Zacharzewski - Wiceprezes Zarządu podpisali nową Umowę Ramową na nowy okres programowania 2023-2027. W spotkaniu wzięła udział również Pani Aneta olszacka- Skarbnik Zarządu.

nowe wpr

wtorek, 16 stycznia 2024 13:24

Podjęcie Uchwał w trybie obiegowym

Napisał

W związku z prośbami beneficjentów Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła uchwały w dniu 15 stycznia 2024 r.

nowewizytowka

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo