LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

wtorek, 21 czerwca 2022 09:17

Podjęcie Uchwały w trybie obiegowym

Napisane przez

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/06/2022 z dnia 17 czerwca 2022 r.nowewizytowka

środa, 15 czerwca 2022 08:27

Uwaga! 17 czerwca 2022 r. biuro LGD zamknięte

Napisane przez

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż 17 czerwca 2022 r. biuro Lokalnej Grupy Działania będzie zamknięte. Zapraszamy do biura 20 czerwca 2022 r. :) :) nowewizytowka

wtorek, 07 czerwca 2022 09:16

Podjęcie Uchwały w trybie obiegowym

Napisane przez

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/06/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r.nowewizytowka

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w celu oceny złożonych wniosków w naborach: 1/2022,2/2022,3/2022,4/2022,5/2022 i 6/2022 zaplanowane zostało na 10 czerwca 2022 r. na godzinę 12.00.

nowewizytowka

poniedziałek, 23 maja 2022 12:45

Podjęcie Uchwały w trybie obiegowym

Napisał

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/05/2022 z dnia 23 maja 2022 r.

nowewizytowka 

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo