LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

W związku z prośbą Beneficjenta, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/09/2021 z dnia 22 września 2021 r.

nowewizytowka

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku zaprasza na konsultacje wszystkich zainteresowanych Funduszami do MIrosławca i Kalisza Pomorskiego w dniu 21 września 2021 r. 

 

 

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" przedstawia tekst LSR w zakresie opisu projektu współpracy - projekt międzynarodowy. Pozostałe części LSR pozostają bez zmian.

wtorek, 07 września 2021 08:14

Statystyka naborów 2021

Napisał

W bieżących naborach (trwających od 23 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r.) została złożona następująca liczba wniosków:

nowewizytowka

piątek, 03 września 2021 10:29

Podjęcie Uchwały w trybie obiegowym

Napisał

Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w związku z prośbą Beneficjenta podjęła uchwałę nr 1/PDzLW/09/2021 z dnia 01 września 2021 r.

nowewizytowka

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo