LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

czwartek, 19 listopada 2020 14:27

Informacja o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Napisał

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż 1 grudnia 2020 r. o godzinie 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia  celem oceny wniosków w naborach: 

nowewizytowka

W związku z prośbami Beneficjentów, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwały nr: 1/PDzLW/11/2020 i 2/PDzLW/11/2020  z dnia 16 listopada 2020 r.nowewizytowka

Złocieniecki Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na Bożonarodzeniową Szopkę:

szopka 2020 plakat

Szanowni Państwo,

1. Informacja dla tych z Państwa, którzy ze względu na sytuację Covidową, nie są w stanie wypełnić warunków umów i potrzebują aneksów ze względu na pandemię:

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300), które to zmiany zostały ujęte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), mając na względzie pismo MRiRW z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wytycznych stosowania przez SW zmian w umowach, w załączeniu przesyłam do wiadomości formularze zmian umów w ramach  poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

  • z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
  • na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

nowewizytowka

 

W związku z prośbą Beneficjenta, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/11/2020 z dnia 03 lisopada 2020 r. nowewizytowka

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo