LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Dbamy o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich :-) !

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

W dniu 27 marca 2023 r. zebrała się Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" celem oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach naborów:

1/2023 Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  2/2023 Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, 3/2023 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przebudowana), 5/2023 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (nowa), (nabory finansowane z PROW 2014-2020), 4/2023 Wsparcie przedsiębiorczości rybaków/mieszkańców obszaru LSR (nabór finansowany z PO Rybactwo i Morze  na lata 2014-2020).

nowewizytowka

W związku z prośbą naszego Beneficjenta, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła uchwałę z dnia 24 marca 2023 r.

nowewizytowka

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem  jest nadanie rangi potencjałom LSR w ramach analizy SWOT.

Poniższa ankieta jest nam niezbędna do stworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

W ankiecie wprowadzono elementy wskazane w SWOT z nowej LSR.

https://www.survio.com/survey/d/Q7O9T3R7K8J2J1F7I 

nowewizytowka

Przed nami realizacja kolejnego projektu. W dniu 7 marca 2023 r. Członkowie Zarządu: Pani Anna Korycka-Kozioł- Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Pani Anna Arcimowicz - Sekretarz Zarządu podpisały w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie umowę na realizację projektu pn. "Miejsca Aktywności Społecznej" (w skrócie MAS),  który będzie realizowany w 2023 r. i będzie polegał m. in. na doposażeniu w sprzęt nagłośnieniowy, namioty plenerowe i inne niezbędne przedmioty służące aktywizacji społeczności. Projekt jest realizowany we współpracy z lokalną grupą działania: Lider Powiatu Goleniowskiego. Dzięki temu zostaną utworzone Miejsca Aktywności Społecznej zarówno o charakterze lokalnym, jak i ponadregionalnym. Wszystko ma na celu zwiększenie aktywności oraz integrację mieszkańców obszaru LSR, będzie to również nowoczesny sposób uzupełnienia nowej i przebudowanej infrastruktury turystyczno-promocyjnej z wykorzystaniem i promocją zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

mas

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w celu oceny złożonych wniosków w naborach: 1/2023,2/2023,3/2023,4/2023,5/2023 zaplanowane zostało na 27 marca 2023 r. na godzinę 13.00.

WYNIKI oceny Rady zostaną opublikowane zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w dniu przekazywania dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, wtedy zostaną też przekazane informacje indywidualne do wnioskodawców.

nowewizytowka

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo