LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

czwartek, 23 czerwca 2022 14:36

Wyniki do naborów: 1/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022

Napisał

W dniu 10 czerwca 2022 r. zebrała się Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" celem oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach naborów:

1/2022 Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  3/2022 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, 4/2022 Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (nabory finansowane z PROW 2014-2020), 5/2022 Sieć dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybnych, 6/2022 - Odnowa i rozwój wsi i miast w oparciu o dziedzictwo rybactwa, (nabór finansowany z PO Rybactwo i Morze  na lata 2014-2020)

nowewizytowka

 W załącznikach Listy operacji zgodnych, wybranych i niewybranych do poszczególnych działań.

W dniu dzisiejszym cała dokumentacja wraz z wnioskami zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego celem dalszej weryfikacji.

Wnioskodawcom przysługuje prawo złożenia protestu od wyników oceny. Procedura odwoławcza wraz z wzorem formularza protestu w załączeniu.

Czytany 217 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 23 czerwca 2022 14:45

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo