LOGO LGDPDLW

nowe loga wpr

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Dbamy o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich :-) !

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

czwartek, 17 sierpnia 2023 09:35

Zapraszamy do współpracy w naszym zespole!- Oferta nieaktualna wybraliśmy pracownika.

Napisał

 Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż na wymienione stanowisko pracy został wybrany Pan Marcin Mochol.

 

Jesteśmy organizacja pozarządową, która od 18 lat zajmuje się dotacjami unijnymi, regrantingiem, oddolnością i rozwojem lokalnych społeczności. Kompleksowo wdrażamy, realizujemy i rozliczamy różnego rodzaju dotacje. Odnieśliśmy w tej dziedzinie szereg sukcesów; m.in. dwie nagrody za realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i najwięcej w Województwie Zachodniopomorskim dofinasowanych umów !

Dlatego jeśli masz doświadczenie wynikające z pracy przy projektach, masz min. roczne doświadczenie w pracy administracyjnej bądź jesteś ekonomistą, a dodatkowo lubisz pracę w zespole i rozwój – zapraszamy do współpracy !!! 

Termin składania dokumentów do 29 lutego 2024 r.

Oferta pracy w załączeniu. 

specjalista

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” z siedzibą przy ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec – ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. projektów realizowanych przez LGD.

 Bezpośredni przełożony:  Kierownik biura LGD.

Cel stanowiska:

Kompleksowa obsługa potencjalnych beneficjentów, przygotowanie Projektów i ich realizacji oraz rozliczenie projektów realizowanych przez Stowarzyszenie (grantowe, własne, współpracy).

Zakres zadań:

1) prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w zakresie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania na realizację operacji w ramach Wdrażania LSR,

2) wspieranie merytorycznie konsultantów gminnych,

3) przygotowywanie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych, operacji własnych, projektów współpracy oraz tworzenia lub rozwoju inkubatorów kuchennych składanych w ramach realizacji LSR obszaru LGD,

4) obsługa związana z naborem wniosków w ramach projektów grantowych, operacji własnych, współpracy w ramach realizacji LSR obszaru LGD,

5) przygotowywanie ocen, sprawozdań i informacji dotyczących działań realizowanych przez LGD w ramach Inicjatywy LEADER, w tym działań związanych z wdrażaniem LSR,

6) monitoring realizacji działań, realizacji wskaźników, między innymi w celu aktualizacji LSR,

7) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach naborów,

8) udzielanie bezpłatnego doradztwa potencjalnym beneficjentom,

9) nadzór nad realizacją projektów grantowych, operacji własnych, współpracy, inkubatora kuchennego,

10) kontrola realizacji projektów u partnera projektu, beneficjenta oraz sporządzanie sprawozdań z tych kontroli,

11) współpraca z Zespołem do spraw LSR oraz inicjowanie zmian do LSR w zakresie projektów własnych, grantowych, współpracy,

12) Nadzór nad realizacją planu partycypacji przy zmianach w LSR.

13) prowadzenie sprawozdawczości, w tym rejestru konsultacji udzielanych przez pracowników Biura i konsultantów wraz z Koordynatorem sieci LEADER.

14) realizacja i monitoring przedsięwzięć określonych w LSR z wdrażania projektów realizowanych przez Stowarzyszenie,

15) przygotowywanie dokumentacji do aneksowania LSR wraz z Koordynatorem sieci LEADER,

16) poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia z innych źródeł niż PROW,

17) wykonywanie innych obowiązków pracowniczych określonych odpowiednimi przepisami prawa w tym uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Uchwał Zarządu LGD,

18) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

Zakres uprawnień:

1) planowanie i organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleniowych z konsultantami oraz potencjalnymi wnioskodawcami po uzgodnieniu z Koordynatorem sieci Leader,

2) podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami,

3) akceptacja zgodności merytorycznej dokumentów finansowych wystawianych na realizację projektów LGD.

Wymagane kwalifikacje.

Wymagania konieczne:

Wykształcenie – min. Średnie.

Doświadczenie - co najmniej roczny staż pracy na stanowisku administracyjnym, doświadczenie z pracy przy projektach lub ich realizacji .

Wymagania formalne, umiejętności:

a) kursy, szkolenia, certyfikaty ze znajomości projektów unijnych,

b) konieczne: dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Exel), znajomość LSR, PROW na lata 2014-2020 Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, PO RiM Oś 4.

Wymagania dodatkowe:

Prawo jazdy, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole

Wymiar czasu pracy: 1 etat.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys – curriculum vitae, kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

Rozpatrywane mogą być tylko dokumenty z następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Terminu i miejsca składania dokumentów: dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, ul. Stary Rynek 6, 8-520 Złocieniec, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 94 37 203 25 w godzinach od 9:00 do 14:00 do dnia 29 lutego 2024 r.

Czytany 297 razy Ostatnio zmieniany piątek, 01 marca 2024 13:32

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo