LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

środa, 13 października 2021 09:18

Informacja o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Napisał

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" odbędzie się w dniu 25 października 2021 r. o godz. 13.00 w biurze LGD.

nowewizytowka

Posiedzenie Rady będzie dotyczyć oceny wniosków złożonych w naborach:

Nabór 1/2021 Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Nabór 2/2021 Rozwijanie działalności gospodarczej.

Nabór 3/2021 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej: (nowa).

Nabór 4/2021 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przepudowana).

Nabór 5/2021 Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Nabór 6/2021 Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Nabór 7/2021 Wsparcie przedsiębiorczości rybaków/mieszkańców LSR.

Czytany 60 razy

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo