LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

piątek, 08 grudnia 2017 12:46

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie informatora o obszarze LSR

Napisał

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" zaprasza do składania ofert na wykonanie informatora o obszarze LSR.

Oferty do zamieszczonego poniżej ogłoszenia należy składać na wymaganym formularzu (załącznik 1 do ogłoszenia), który należy wypełnić i podpisany przesłać (skan).

Podpisany  formularz (skan) należy przesłać do 15. 12.2017 r. do godz. 12.00. Niepełne oferty lub przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

FORMULARZ OFERTY

I. Nazwa i adres Zamawiającego

     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

          Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec

           NIP 2530296305,        tel. 943720325    

           e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Przedstawienie oferty na wykonanie na podstawie dostarczonych materiałów:

Informator o obszarze:

 • Nakład: 8 000 szt.
 • format A5,
 • Ilość stron: do 100 stron (plus okładka) kreda połysk 80-90 gr.
 • Druk wkładu (stron) full kolor ( w tym tekst – czarnobiały wydruk, loga lub herby i zdjęcia- full kolor)
 • Okładka pełny kolor 200 gr. Kreda połysk (wewnętrzna strona biała)
 • Oprawa: klejona
 • Projekt + skład + wydruk + dostawa na adres Zamawiającego
 • Oznakowanie zgodnie Księgą Wizualizacji znaku PROW 2014-2020 oraz logotypami Stowarzyszenia „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”,

Publikacja informatora będzie polegała na:

 • Przygotowaniu projektu graficznego projektu okładki oraz przygotowaniu projektu graficznego całości publikacji, złożeniu publikacji z przekazanych materiałów (teksty przygotowane jako dok. Word. zdjęcia JPG, herby lub loga w formacie JPG
 • Wykonanie i naniesienie korekty technicznej i językowej
 • Przygotowanie do druku publikacji zgodnie z „Zasadami składu tekstów w języku polskim”
 • Zawartość merytoryczna publikacji:

-    Okładka z tytułem i oznakowaniem zgodnie z Księgą Wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020, dane kontaktowe (tył publikacji)

-  Krótki wstęp (1 strona)

-   Opis 2 powiatów (tekst +zdjęcia+logo lub herb)

-  Opis 11 gmin (tekst +zdjęcia+logo lub herb)

-   Dane teleadresowe bazy usługowo-turystycznej.

 

Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

Znakowanie publikacji zgodnie z Księgą Wizualizacji znaku PROW oraz logotypami Stowarzyszenia „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”,

Cena musi zawierać koszt realizacji projektu, składu oraz dostarczenia do biura Stowarzyszenia publikacji. Tekst dostarczony będzie w dok. Word lub PDF, zdjęcia          w formacie JPG

Warunki płatności: przelew – z terminem płatności 14 dni

Termin wykonania usługi: 29 grudnia 2017 r.

III.       Ofertę należy:

-  złożyć w formie pisemnej w terminie do 15 grudnia 2017 r. do godz. 12.00  mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- oferty złożone na innym formularzu niż stanowiący załącznik nr 1 do tego ogłoszenia oraz po ww. terminie nie będą rozpatrywane

(decyduje data i godzina wpływu oferty do biura na Formularzu Oferty - zał. nr 1 -podpisanym przez Wykonawcę dołączonym do tego ogłoszenia)

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 1. Osoba do kontaktu: Beata Gorkowienko tel. 943720325
 2. Termin składania oferty upływa w dniu: 15.12.2017 r. godz. 12.00

VII. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o:

Cena

80%

(Do ceny możesz zastosować wzór :

Oferta najniższa / oferta badana x 100 pkt.                   x 80%)

Termin realizacji (w dniach o zaakceptowania projektu)

20%

(Oferta najniższa / oferta badana x100 pkt. x 20%)

Doświadczenie wykonania podobnych publikacji (należy podać co najmniej 2 tytuły podobnych publikacji – informatora lub przewodnika  i kontakt do zamawiającego ten informator lub przewodnik )

Warunek konieczny do spełnienia

Czytany 1129 razy Ostatnio zmieniany piątek, 08 grudnia 2017 13:20

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo