LOGO LGDPDLW

wizualizacja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 29 października 2013 04:48

Zarząd Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Drawy

Napisał

W dniu 18 listopada 2015 roku wybrano Zarząd Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w składzie:

Krzysztof Zacharzewski                Prezes
Janusz Bartczak Wiceprezes
Jacek Kozłowski Wiceprezes
Edward Malicki                 Skarbnik
Anna Arcimowicz  Sekretarz
Konrad Fujarski          Członek
Andrzej Górski                   Członek
Piotr Pawlik                     Członek
Andrzej Wojdyło Członek

Czytany 7125 razy