LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

piątek, 03 lutego 2017 08:57

Wyniki naboru wniosków - "Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

Napisał

W dniu 27.01.2017roku w biurze LGD w Złocieńcu odbyło się posiedzenie Rady LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”  w sprawie oceny wniosków złożonych w  Naborze nr 1/2016 -  "Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej”. Na podstawie oceny została utworzona lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania. W naborze złożono 30 wniosków o dofinansowanie. 29 z nich uzyskało pozytywną ocenę i zostały one wybrane do dofinasowania. 1 wniosek nie uzyskał minimalnej, wymaganej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru i nie został on wybrany do dofinasowania.  Listy operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania w załączeniu.

W ciągu 7 dni od daty posiedzenia Rady LGD w sprawie oceny złożonych wniosków cała dokumentacja wraz z wnioskami zostanie przekazane do Wydziału PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego celem dalszej weryfikacji.
Wnioskodawcom przysługuje prawo złożenia protestu do wyników oceny. Procedura odwoławcza wraz z wzorem formularza protestu w załączeniu.

Czytany 2812 razy Ostatnio zmieniany środa, 22 lutego 2017 13:56

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo