LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 29 października 2013 00:00

Członkowie LGD

Napisał

LP

Imię i nazwisko

Nazwa reprezentowanej instytucji/

organizacji/osoba fizyczna

Sektor

1

Adrianowska Jadwiga

osoba fizyczna

Społeczny

2

Ambroży Dorota

Osoba fizyczna

Społeczny

3

Andrałojć Henryk

PUP w Drawsku Pomorskim

Publiczny

4

Andziak Adam

Pałac Siemczyno

Gospodarczy

5

Andziak Bogdan

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie

Społeczny

6

Arcimowicz Anna

Osoba fizyczna

Społeczny

7

Augustyński Kazimierz

Usługi Transportowe

Gospodarczy

8

Banaszak  Dorota

Osoba fizyczna

Społeczny

9

Banaszak Wanda

Osoba fizyczna

Społeczny

10

Banaszek Jan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu

Publiczny

11

Barsul Dominik

Restauracja Wenecja w Złocieńcu

Gospodarczy

12

Bartczak Janusz

Stowarzyszenie Lider Wałecki

Społeczny

13

Baszkowska Żaneta

Osoba fizyczna

Społeczny

14

Bączkowska Ewa

Osoba fizyczna

Społeczny

15

Biernat Tadeusz

Osoba fizyczna

Społeczny

16

Błaszczyk Andrzej

Zakład Rybacki Wałcz

Gospodarczy

17

Błażejewicz Józef

LOT Pojezierza Drawskiego

Społeczny

18

Borowczyk Renata

 Centrum Aktywności Lokalnej w Wierzchowie

Społeczny

19

Bowtromiuk Jan Prokop

Gospodarstwo Rolne

Gospodarczy

20

Braniecka Barbara

Firma SZKOLMED

Gospodarczy

21

Bryła Mariusz

Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec

Gospodarczy

22

Budziszewski Krystian

WOPR Powiatu Drawskiego

Społeczny

23

Bukowski Tomasz

Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim

Publiczny

24

Chmielewski Andrzej

Gmina Drawno

Publiczny (JST)

25

Chrzanowski Jacek

Osoba fizyczna

Społeczny

26

Chwiłkowski Gerard

Moda&Kawa

Gospodarczy

27

Cudecka-Harańczyk Zdzisława

Chata Toniego Nowe Drawsko

Gospodarczy

28

Czaczyk Konrad

Fundacja „Człowiek Sztuki”

Społeczny

29

Czerniawski Marcin

Osoba fizyczna

Społeczny

30

Domańska Marzena

Osoba fizyczna

Społeczny

31

Drabińska Jolanta

Osoba fizyczna

Społeczny

32

Duda Aleksandra

Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec

Gospodarczy

33

Dudka Grażyna

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Suliszewo

Społeczny

34

Dyśkowska-Ogorzałek Magdalena

Osoba fizyczna

Społeczny

35

Dzida Anna

Stowarzyszenie „Ekokulturka”

Społeczny

36

Fąferek Paweł

Sport Event

Gospodarczy

37

Felsztyński Marian

Przedsiębiorca, OKW Legnica

Gospodarczy

38

Fiutowski Natan

Osoba fizyczna

Społeczny

39

Freyer Isadora

Osoba fizyczna

Społeczny

40

Fujarski Konrad

Osoba fizyczna

Społeczny

41

Gawin Grażyna

Spółdzielnia socjalna "Pasja"

Społeczny

42

Górski Andrzej

LOT „Wokół Drawy”

Społeczny

43

Górski Bartosz

Super Wypoczynek Drawno

Gospodarczy

44

Guzowski Florian

Osoba fizyczna

Społeczny

45

Gzubicka Emanuela

Osoba fizyczna

Społeczny

46

Haczkiewicz Teresa

PPHU „AMIDA”

Gospodarczy

47

Hara Krzysztof

Gmina Tuczno

Publiczny(JST)

48

Hypki Michał

Gmina Kalisz Pomorski

Publiczny(JST)

49

Jabłońska Lucyna

Stowarzyszenie EUROREGION 2000

Społeczny

50

Janda Małgorzata

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

Społeczny

51

Janicki Henryk

Gospodarstwo Rybackie Wałcz

Gospodarczy

52

Jamorski Dariusz

Usługi Rolnicze DJ

Gpspodarczy

53

Jaworek Piotr

Centrum Księgowości i Edukacji Finansowej

Gospodarczy

54

Kabała Krzysztof

OSP Złocieniec

Społeczny

55

Kamińska Anna

UKS „Szkwał”

Społeczny

56

Karolewicz Alina

Osoba fizyczna

Społeczny

57

Kazimierczyk Katarzyna

Osoba fizyczna

Społeczny

58

Kazimierczyk Krystyna

Osoba fizyczna

Społeczny

59

Kilijańska-Kotowicz Irena

Osoba fizyczna

Społeczny

60

Kisielewska Elżbieta

Osoba fizyczna

Społeczny

61

Kisielewski Piotr

Osoba fizyczna

Społeczny

62

Klem Agnieszka

Osoba fizyczna

Społeczny

63

Kłos Andrzej

Gospodarstwo Rolne

Gospodarczy

64

Kmieć Zdzisław

Gmina Człopa

Publiczny (JST)

65

Kosowiec Piotr

Firma Prod.Usł."Label"

Gospodarczy

66

Kośmider Adama

Gmina Czaplinek

Publiczny (JST)

67

Kotowicz Bernard

Ośrodek Stawowy ,,Mąkowary''

Gospodarczy

68

Kozłowska Małgorzata

Gospodarstwo „Ryby Lubie”

Gospodarczy

69

Kozłowski Piotr

 Studio Plan

Gospodarczy

70

Kraszewski Andrzej

Biuro Turystyczne „Gościnna Wieś”

Gospodarczy

71

Krzemień Artur

LOT „Ziemia Drawska”

Społeczny

72

Krzyżanowska Justyna

Osoba fizyczna

Społeczny

73

Kubowicz Arkadiusz

Osoba fizyczna

Społeczny

74

Kubowicz Damian

Osoba fizyczna

Społeczny

75

Kuczyński Stanisław

Powiat Drawski

Publiczny (JST)

76

Kuczyńska Monika

Stowarzyszenie „Inspiracja”

Społeczny

77

Kudyba Stanisław

 Gospodarstwo Rolne

Gospodarczy

78

Kugiel Grażyna

Fundacja „Siedem Ogrodów”

Społeczny

79

Kugiel Zdzisław

Wynajem Kajaków

Gospodarczy

80

Kulicz Bożena

Muzeum PGR w Bolegorzynie

Społeczny

81

Kwaśny Dariusz

Parafia pw. Chrystusa Króla w Suliszewo

Społeczny

82

Laskowska Katarzyna

Osoba fizyczna

Społeczny

83

Laskowski Marcin

Osoba fizyczna

Społeczny

84

Lauersdorf Jerzy

Caritas Parafii pw. św. Wojciecha w Wierzchowie

Społeczny

85

Lewandowski Marek

Okręg PZW w Koszalinie

Społeczny

86

Łajczak Tomasz

Koło Wędkarskie „KARP”

Społeczny

87

Łątkowska Krystyna

Osoba fizyczna

Społeczny

88

Łysko Danuta

ZHP Czaplinek

Społeczny

89

Madajczyk Marcin

Osoba fizyczna

Społeczny

90

Majewski Stanisław

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTE

Gospodarczy

91

Maksymowicz Przemysław

Stowarzyszenie Możemy

Społeczny

92

Malicki Edward

Osoba fizyczna

Społeczny

93

Marczuk Andrzej

Osoba fizyczna

Społeczny

94

Marczuk Hubert

Gospodarstwo Rolne - Hodowla Ryb

Gospodarczy

95

Marczuk Karol

Obwód Rybacki nr 2

Gospodarczy

96

Matuszewski Jan

Gmina Wałcz

Publiczny (JST)

97

Matysek Jadwiga

Osoba fizyczna

Społeczny

98

Mazur Krzysztof

Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Złocieńcu

Społeczny

99

Mazurkiewicz Artur

Gospodarstwo Rolne

Gospodarczy

100

Micewski Wacław

Gmina Ostrowice

Publiczny (JST)

101

Mikulec Marek

Gospodarstwo Rolne

Gospodarczy

102

Miszewska-Kozłowska Beata

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu

Publiczny

103

Moczarska-Ryczko Katarzyna

„Pasja podróży”

Gospodarczy

104

Moder Aldona

Osoba fizyczna

Społeczny

105

Modrzakowski Leszek

Osoba fizyczna

Społeczny

106

Nagórski Mariusz

PHU  MAG - PRESS

Gospodarczy

107

Naranowicz Jadwiga

Osoba fizyczna

Społeczny

108

Naranowicz Władysław

Osoba fizyczna

Społeczny

109

Nowak Danuta

Osoba fizyczna

Społeczny

110

Nowak Henryk

Osoba fizyczna

Społeczny

111

Nowak Krzysztof

Osoba fizyczna

Społeczny

112

Nowak Józef

Osoba fizyczna

Społeczny

113

Nowak Maria

T.P.D. Koło Wiejskie

Społeczny

114

Ogorzałek Zbigniew

Osoba fizyczna

Społeczny

115

Olejnik Bogusław

Gospodarstwo Rolne

Gopsodarczy

116

Pająk Anna

Osoba fizyczna

Społeczny

117

Pawlik Piotr

Gmina Mirosławiec

Publiczny (JST)

118

Pel Zenona

Osoba fizyczna

społeczny

119

Piasecka Janina

Osoba fizyczna

Społeczny

120

Piaskowska Aldona

Osoba fizyczna

społeczny

121

Pietruczuk Mirosław

Osoba fizyczna

Społeczny

122

Ptak Urszula

Stowarzyszenie „Semafor”

Społeczny

123

Ptak Zbigniew

Gmina Drawsko Pomorskie

Publiczny (JST)

124

Radziewicz Przemysław

FUH AGA "Urlop u Nas"

Gospodarczy

125

Rogala Krzysztof

ROL BUD

Gospodarczy

126

Rohde Dariusz

Stary Sad Sp. z o. o.

Gospodarczy

127

Romaniuk Bolesław

PPHT "BOMI"

Gospodarczy

128

Rusiecka Jolanta

Jędrkowe Zakole

Gospodarczy

129

Rychlik-Łukasiewicz Joanna

Fundacja Lider Wałecki

Społeczny

130

Sasińska Agnieszka

Osoba fizyczna /TPD Koło Wiejskie

Społeczny

131

Sikora Zuzanna

Stowarzyszenie Szansa

Społeczny

132

Siwiec Anna

Osoba fizyczna

społeczny

133

Skowroński Wiesław

Osoba fizyczna

Społeczny

134

Smulska Jolanta

Złocieniecki Ośrodek Kultury

Publiczny

135

Srebrzyńska Barbara

Osoba fizyczna

Społeczny

136

Stachowiak Mariola

Stowarzyszenia  „Porozumienie Tuczyńskie”

Społeczny

137

Stachowiak Sławomir

Osoba fizyczna

Społeczny

138

Stańczyk Joanna

Osoba fizyczna

Społeczny

139

Szałowińska Wiesława

Osoba fizyczna

Społeczny

140

Szałowiński Dariusz

Osoba fizyczna

Społeczny

141

Szczechowski Adrian

Firma „Trzynastka”

Gospodarczy

142

Szewczyk Jan

Gmina Wierzchowo

Publiczny (JST)

143

Terechowicz Władysław

Osoba fizyczna

Społeczny

144

Tomaszewicz Grzegorz

Nasze Barwice

Społeczny

145

Wankiewicz Bogdan

Powiat Wałecki

Publiczny (JST)

146

Wenelska Krystyna

Stowarzyszenie Żelisławski Zapiecek

Społeczny

147

Wiśniewski Roman

Wałecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Społeczny

148

Wojdyło Andrzej

Firma "Lucyna"

Gospodarczy

149

Wojdyło Lucyna

Osoba fizyczna

Społeczny

150

Woźniak Tomasz

Przedsiębiorca, Woźniak - Finanse

Gospodarczy

151

Wójcik Maria

Osoba fizyczna

Społeczny

152

Wrzesiński Grzegorz

Hurtownia ATU

Gospodarczy

153

Zacharzewski Krzysztof

Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych

Społeczny

154

Zacharzewski Krzysztof

Gmina Złocieniec

Publiczny (JST)

155

Zapalski Jan

Osoba fizyczna

Społeczny

156

Zaskórski Lech

Osoba fizyczna

Społeczny

157

Zbytek Violetta

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych

Społeczny

158

Zduńczyk Dominik

Osoba fizyczna

Społeczny

159

Zduńczyk Katarzyna

Budynek Letniskowy "Pod Dębem"

Gospodarczy

wtorek, 29 października 2013 06:41

Sprawozdanie za 2011

Napisał

Bilans i rachunek zysków i strat za rok 2011 zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" dnia 4 kwietnia 2012 roku.

wtorek, 29 października 2013 06:41

Budżet 2011

Napisał
wtorek, 29 października 2013 06:40

Budżet 2010

Napisał
wtorek, 29 października 2013 06:39

Budżet 2009

Napisał
wtorek, 29 października 2013 05:02

Komisja rewizyjna

Napisał

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"

 

1. Andrzej Chmielewski - Przewodniczacy

2. Monika Kuczyńska     - Członek     

3. Aldona Piaskowska    - Członek      

4. Jadwiga Matysek       - Członek           

5. Florian Guzowski       - Członek           

wtorek, 29 października 2013 05:00

Walne Zebranie Członków

Napisał

Wyciag ze Statutu Stowarzyszenia:

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 17.

  1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
  2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad.
  4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący wybrany przez Walne Zebrania Członków.
  5. Członkowie Walnego Zebrania Członków będący osobami fizycznymi uczestniczą w Zebraniach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jego uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi - przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w Zebraniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zebraniu jest niedopuszczalne.
  6. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 5, powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu z Zebrania. Członek Zarządu i pracownik Stowarzyszenia nie mogą być pełnomocnikami na Zebraniu. Jeden pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż dwóch członków Zebrania.
  7. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.

                       

wtorek, 29 października 2013 04:59

Rada Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Drawy

Napisał

W dniu 22 grudnia 2015 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" wybrało Radę w składzie:

 

Lp. Nazwisko i imię / imiona członka organu decyzyjnego LGD Nazwa reprezentowanej gminy Członek organu decyzyjnego LGD jest przedstawicielem: Nazwa reprezentowanej instytucji
1 2 3 4 5
1 Duda Aleksandra Ostrowice sektora gospodarczego Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec
2 Kozłowski Piotr Złocieniec sektora gospodarczego Gospodarstwo Rolne ,,Ryby Lubie
3 Kotowicz Bernard Kalisz Pomorski sektora gospodarczego Ośrodek Stawowy ,,Mąkowary''
4 Janicki Henryk Wałcz sektora gospodarczego Gospodarstwo Rybackie EKO-FISCH
5 Błaszczyk Andrzej Wałcz sektora gospodarczego Zakład Rybacki w Wałczu
6 Kosowiec Piotr Tuczno sektora gospodarczego Firma Produkcyjno-Usługowa ,,LABEL''
7 Marczewska-Cygan Kamila Drawsko Pomorskie sektora publicznego UM Drawsko Pomorskie
8 Moder Aldona Drawno sektora publicznego UM Drawno
9 Modrzakowski Leszek Złocieniec sektora publicznego UM Złocieniec
10 Szlońska Katarzyna Czaplinek sektora publicznego UM Czaplinek
11 Kugiel Grażyna Mirosławiec sektora publicznego oraz mieszkańców Fundacja ,,Siedem Ogrodów''
12 Dzida Anna Mirosławiec sektora społecznego Stowarzyszenie EkoQulturka
13 Rychlik-Łukasiewicz Joanna Człopa sektora społecznego Fundacja ,,Lider Wałecki''
14 Stachowiak Mariola Tuczno sektora społecznego Stowarzyszenie ,,Porozumienie Tuczyńskie''
15 Drabińska Jolanta Człopa sektora społecznego Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy Korona-Człopa
wtorek, 29 października 2013 04:57

Regulamin funkcjonowania Zarzadu LGD

Napisał

Regulamin funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy" określa szczegółowo zasady pracy Zarzadu LGD.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy". Do udzialu w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo