LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

czwartek, 25 lutego 2021 13:26

O Stowarzyszeniu LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"

Napisał

Stowarzyszenie działa nieustannie od 2006 r., zmieniając swój obszar działania i nazwę (z obszaru powiatu szczecineckiego i drawskiego na obszar powiatu wałeckiego - bez miasta Wałcz i drawskiego oraz obszar gminy Drawno), realizując i wdrażając na swoim obszarze Program Obszarów Wiejskich, a od 2015 r. również Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”. Ponadto od 2008 r. realizujemy Program „Działaj Lokalnie” z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

W okresie funkcjonowania programu PROW na lata 2007-2013 nasze Stowarzyszenie                                                  dofinansowało 576 operacji na łączną kwotę 16 471 008,71 zł. W chwili obecnej, realizując Program Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, przeznaczyliśmy już na 194 projekty łączną kwotę 13 977815,70 zł. W programie „Działaj Lokalnie” w latach 2008-2020 dofinansowaliśmy 290 projektów na kwotę 922 364,00 zł.

W swojej historii realizowaliśmy przeróżne działania aktywizujące i służące ludziom z naszego obszaru działania m.in.:

  • miesięczniki i kwartalniki opisujące nasze działania: „Echa znad Drawy i Gwdy”, „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”,
  • organizacja imprez plenerowych dla mieszkańców – gwieździsty rajd rowerowy, rajdy piesze i wędkarskie,
  • szkolenia dla branży turystycznej z Kapitału Ludzkiego.
  • MAK-Młodzieżowa Akademia Komunikacji, projekt międzynarodowy angażujący młodzież z Polski i Czech (2017),
  • projekty współpracy z lokalnymi grupami działania, jak i z zagranicy: Polskie Trasy Polskie Trasy i unowocześniona aplikacja: MAT- Mobilna Aplikacji Turystyczna O projekcie - West is the best, Bogactwo naszych wód,

Przy realizacji działań związanych z Aplikacjami Turystycznymi, swoim zasięgiem objęliśmy obszary kilkunastu lokalnych grup działania w Polsce: Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, Stowarzyszenie Lider Pojezierza, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim, Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska, Stowarzyszenie LGD Grupa Łużycka, Zielona Dolina Odry i Warty, LGD Zielone Światło, Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem, Stowarzyszenie LGD Regionu Kozła, LGD KOLD, Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD.

Podczas realizacji Programu „Działaj Lokalnie” głównym darczyńcą jest  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz gminy: Czaplinek, Drawno, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Wierzchowo i Złocieniec. Odbiorcami programu są zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci, młodzież w wieku szkolnym.

Czytany 96 razy

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo