LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

Szanowni Beneficjenci,

zgodnie z zapisami umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną” Beneficjenci, którzy otrzymali pomoc zobowiązani są do wypełnienia i złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji.

Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru na konsultacje dotyczące naborów wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" przypomina, iż wszyscy Beneficjenci PROW 2014-2020 zgodnie z  umową o dofinansowanie, są zobowiązani do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW. Unia Europejska wymaga informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków EFRROW mogły zostać zrealizowane właśnie dzięki unijnej pomocy finansowej.

W dniu 26 marca 2018 r. do biura Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” wpłynął wniosek Beneficjenta Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy w sprawie zaopiniowania zmian zawartych w umowie  z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego. W związku z powyższym została podjęta uchwała nr 1/PDzLW/034/2018 z dnia 03 kwietnia 2018 r.

środa, 04 kwietnia 2018 11:28

16 Południk w Złocieńcu

Napisał

Już niedługo w Złocieńcu...Serdecznie zapraszamy.

plakat12

poniedziałek, 26 marca 2018 11:51

LGD na Kiermaszu Wielkanocnym w Złocieńcu

Napisał

Na złocienieckim deptaku w dniu 23 marca 2018 r. odbył się Kiermasz Wielkanocny, w którym wzięło udział nasze Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim".

czwartek, 22 marca 2018 13:19

Życzenia Wielkanocne

Napisał

kartka wielkanoc

W dniu 14 marca 2018 r. do biura Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” wpłynął wniosek Beneficjenta  Pani Bożenny Jadwigi Kaweckiej w sprawie zaopiniowania zmian zawartych z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego. W związku z powyższym została podjęta uchwała nr 1/PDzLW/03/2018 z dnia 20 marca 2018 r.

W dniu 08 marca 2018 r. do biura Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” wpłynął wniosek Beneficjenta  Pani Magdaleny Grzegorczyk w sprawie zaopiniowania zmian zawartych z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.Natomiast w dniu 12 marca 2018 r. wpłynął wniosek Pana Sławomira Łąckiego w sprawie zaopiniowania zmian zawartych z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.

poniedziałek, 12 marca 2018 10:46

VI Gala "Tęczowych serc"

Napisał

20 marca 2018 r. o godzinie 17:00 w Centrum Kultury im. Eugeniusza Poniatowskiego w Drawsku Pomorskim odbędzie się VI Gala "Tęczowych Serc", której organizatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość z Życia" w Gudowie i Wałczu.

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo