LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

OGŁOSZENIE NR 1/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

 na lata 2014-2020 (LSR)

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" wzięło udział w Targach Pracy i Edukacji  w dniu 14 marca br. w Hali Sportowej przy Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim. Na stoisku LGD prezentowaliśmy przede wszystkim ofertę skierowaną do osób zainteresowanych samozatrudnieniem czyli rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej oraz przedsiebiorców pragnących rozwijać swoje firmy i zwiekszać zatrudnienie.

środa, 01 marca 2017 12:55

LGD na Targach Turystycznych we Wrocławiu

Napisał

W dniach 24.02 - 26.02.2016 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z liderem Wałeckim” promowało obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju na IX Międzynarodowych Targach Turystycznych w Hali Stulecia we Wrocławiu. Na naszym stoisku targowym znalazły się materiały promujące atrakcje turystyczne i kulturalne, a także bazę noclegową naszych Pojezierzy Drawskiego i Wałeckiego

wtorek, 28 lutego 2017 12:02

Podsumowanie DZIAŁAJ LOKALNIE 2016

Napisał

W dniu 27 lutego 2017 roku w restauracji „Wenecja” w Złocieńcu odbyło się uroczyste podsumowanie kolejnej edycji programu „Działaj Lokalnie”. Jest to program grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności  wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”  jako lokalna organizacja grantowa realizuje program "Działaj Lokalnie" od 2009 roku. Realizowany jest on na obszarze 6 gmin Powiatu Drawskiego. W przeprowadzonych przez nasze Stowarzyszenie  10 już naborach konkursowych dofinansowanych zostało 181 projektów na łączna kwotę ponad pół miliona złotych.

 

Po ogłoszeniu wyników oceny wniosków złożonych w  Naborze nr 1/2016 -  "Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej” do biura Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" wpłynął jeden protest od tej oceny. W związku z powyższym w dniu  21.02.2017r. o godz. 13:00 w biurze LGD (ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec) odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie rozpatrzenia tego  protestu.

poniedziałek, 06 lutego 2017 11:02

Protokół Rady LGD Nabór 1

Napisał

Poniżej do pobrania kompletny protokół z posiedzenia Rady LGD poświęconego ocenie wniosków złożonych w naborze nr 1/2016

W dniu 27.01.2017roku w biurze LGD w Złocieńcu odbyło się posiedzenie Rady LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”  w sprawie oceny wniosków złożonych w  Naborze nr 1/2016 -  "Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej”. Na podstawie oceny została utworzona lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania. W naborze złożono 30 wniosków o dofinansowanie. 29 z nich uzyskało pozytywną ocenę i zostały one wybrane do dofinasowania. 1 wniosek nie uzyskał minimalnej, wymaganej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru i nie został on wybrany do dofinasowania.  Listy operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania w załączeniu.

środa, 18 stycznia 2017 13:26

Posiedzenie Rady LGD

Napisał

Trwa sprawdzanie wniosków pod względem formalnym przez pracowników biura LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”. .W dniu 27.01.2017r. o godzie 12:00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD  w sprawie oceny operacji dot. Naboru nr 1/2016 -  "Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej”. Na podstawie oceny zostanie utworzona lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania, która zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej.Planowany porzadek obrad posiedzenia Rady w załaczeniu do tej informacji.

poniedziałek, 02 stycznia 2017 13:12

Nabór wniosków 1/2016 zakończony.

Napisał

W piątek 30 stycznia 2016 roku zakończył się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie na przedsięwzięcie „PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” realizowany przez naszą Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”. W naborze zostało złożonych 30 wniosków o dotację. Jest to pierwszy z serii naborów w nowym okresie finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

poniedziałek, 02 stycznia 2017 10:31

Szczęśliwego Nowego Roku 2016

Napisał

Wszystkim Naszym Członkom, Przyjaciołom i Znajomym życzymy

Wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku 2017.

Mamy dla chętnych prezent noworoczny w postaci naszego kalendarza na rok 2017. 

Zapraszamy do naszego biura po jego odbiór, aż do wyczerpania nakładu (100 szt). 

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo