LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 29 października 2013 07:55

Składki członkowskie

Napisał

Zgodnie ze Statutem naszego Stowarzyszenia Członkowie zobowiązani są do płacenia składek członkowskich. Składki zostały zatwierdzone uchwałą Nr I/16/2009 Walnego Zebrania Członków (WZC) Stowarzyszenia z dnia 9 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej, zmienione uchwałą WZC Stowarzyszenia nr 51/IV/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku oraz uchwałą WZC Stowarzyszenia nr 103/XII/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku.

Wysokość składki rocznej dla poszczególnych grup członków:

12 zł - osoby fizyczne (sektor społeczny)
12 zł - stowarzyszenia, org. pozarządowe, parafie (sektor społeczny)
24zł - osoby prowadzące działalność gospodarczą (sektor gospodarczy)
120 zł - instytucje publiczne (sektor publiczny)

Jednostki samorzadu terytorialnego (sektor publiczny - JST)
0,60 zł/1 mieszkanca - gminy
0,25 zł/1 mieszkańca - powiaty

Numer konta bankowego na który należy wpłacać składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim":
51203000451110000002230090

wtorek, 29 października 2013 00:00

Kontakt - Biuro LGD

Napisał

lgd-1BIURO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
"PARTNERSTWO DRAWY  Z LIDEREM WAŁECKIM"

ul. STARY RYNEK 6, 78-520 ZŁOCIENIEC

czynne od poniedziałku do piatku w godzinach od 7.00 do 15.00

tel/fax: 94 372 03 25,
                    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

NIP 2530296305 REGON 320508883 KRS 0000259629

Nr konta:51203000451110000002230090

 

 

ANNA KORYCKA-KOZIOŁ - KIEROWNIK BIURA

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

BEATA GORKOWIENKO - KOORDYNATOR SIECI LEADER

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DANIEL PUCHALSKI - SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MAŁGORZATA CHROMIŃSKA - SPECJALISTA DS. FINANSÓW I SPRAW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PUNKT KONSULTACYJNY:

konsultacje w godz. 9:00 – 14.00 w środy

PRACOWNIK BIURA LGD

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

dl

                                                                     Ośrodek Działaj Lokalnie

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
"PARTNERSTWO DRAWY Z LIDEREM WAŁECKIM"

ul. STARY RYNEK 6, 78-520 ZŁOCIENIEC

tel. 94 372 0325,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

 

Koordynator ODL - Anna Korycka-Kozioł

kontakt - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 94 372 0325

Konsultant ODL - Beata Gorkowienko

kontakt - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,  tel. 94 372 0325

wtorek, 29 października 2013 00:00

Członkowie LGD

Napisał

Strona w aktualizacji

 

 

wtorek, 29 października 2013 06:41

Sprawozdanie za 2011

Napisał

Bilans i rachunek zysków i strat za rok 2011 zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" dnia 4 kwietnia 2012 roku.

wtorek, 29 października 2013 06:41

Budżet 2011

Napisał
wtorek, 29 października 2013 06:40

Budżet 2010

Napisał
wtorek, 29 października 2013 06:39

Budżet 2009

Napisał
wtorek, 29 października 2013 05:02

Komisja rewizyjna

Napisał

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"

 

1. Andrzej Chmielewski - Przewodniczacy

2. Monika Kuczyńska     - Członek     

3. Aldona Piaskowska    - Członek      

4. Jadwiga Matysek       - Członek           

5. Florian Guzowski       - Członek           

wtorek, 29 października 2013 05:00

Walne Zebranie Członków

Napisał

Wyciag ze Statutu Stowarzyszenia:

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 17.

  1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
  2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad.
  4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący wybrany przez Walne Zebrania Członków.
  5. Członkowie Walnego Zebrania Członków będący osobami fizycznymi uczestniczą w Zebraniach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jego uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi - przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w Zebraniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zebraniu jest niedopuszczalne.
  6. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 5, powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu z Zebrania. Członek Zarządu i pracownik Stowarzyszenia nie mogą być pełnomocnikami na Zebraniu. Jeden pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż dwóch członków Zebrania.
  7. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.

                       

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo