LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 26 listopada 2013 10:56

Marka Pojezierza Drawskiego

Napisał

Opis i uzasadnienie przedsięwzięcia

„Pierwotnym źródłem wszelkiej tożsamości jest zawsze konkretne miejsce na ziemi. Nie wszystkim jest dany dar dziedzictwa. Nie wszyscy zdołali je zachować, nie wszędzie przetrwał zawieruchy dziejów i głupotę ludzką. Istnieją jednak przeogromne obszary amnezji – utraconej pamięci, którą można jeszcze przywrócić. Ci, którzy zrozumieją to pierwsi wygrają. Dobro dziedzictwa to bezcenny atut, który król Rynek potrafi docenić i nagrodzić. Zwłaszcza, jeśli stoi za nim praca, wyobraźnia, talent i upór kompetentnych entuzjastów. Bez wyrazistej tożsamości nikt nas nie rozpozna, nie odróżni, nie uzna za potrzebnych, nie będzie szanował, a więc nie wybierze, nie kupi. Siła tożsamości tworzy marki, siłą marek jest tożsamość. Dotyczy to wszystkich i wszystkiego: produktów, firm, branż, organizacji, narodów i państw ale przede wszystkim regionów, ziem, naszych „Małych Ojczyzn”. 
Mirosław A. Boruc

poniedziałek, 25 listopada 2013 15:00

Zapraszamy na konsultacje

Napisała

prowW związku z ogłoszonym IX naborem wniosków zapraszamy na konsultacje dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw", „Odnowa i rozwój wsi" oraz dla „Małych Projektów". Konsultacje odbędą się w każdej z gmin naszego Stowarzyszenia, poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań:

piątek, 22 listopada 2013 11:29

Informacja o IX naborze

Napisał
prowZarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje
o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy"
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"  w zakresie operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" i „Małe Projekty" , tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:
od 9 grudnia 2013 r. do 30 grudnia 2013 r.
wtorek, 05 listopada 2013 00:00

Kolejne umowy podpisane !

Napisane przez

W dniu 04.11.2013 r. o godzinie 14:00 w Siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy „ w Złocieńcu odbyło się uroczyste podpisanie umów w obecności Marszałka Andrzeja Jakubowskiego. Podpisane zostały umowy na działania: „Odnowa i Rozwój Wsi" oraz „Małe Projekty" realizowane w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich złożone za pośrednictwem LGD „Partnerstwo Drawy". Łączna wartość podpisywanych w tym dniu projektów przyjętych do realizacji wynosi prawie 0,5 mln złotych, w tym dofinansowanie to kwota ponad 330 tys. złotych.

środa, 14 sierpnia 2013 00:00

Ostateczne wyniki VIII naboru wniosków

Napisał

leader2W dniu 13 sierpnia 2013 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy" odbyło się posiedzenie Rady LGD w poświęcone ocenie wniosków w stosunku do których wpłynęły odwołania złożone przez wnioskodawców. Poniżej przedstawiamy ostateczne listy rankingowe wniosków złożonych w VIII naborze. Każdy z wnioskodawców otrzyma listownie stosowną informację o ostatecznych wynikach oceny

środa, 21 sierpnia 2013 00:00

Droga przyjaźni.

Napisał

korektydrawsko b

piątek, 30 sierpnia 2013 00:00

Bitwa o Armatę

Napisane przez

bitwa b

wtorek, 03 września 2013 00:00

Konkurs "Otwarta Szkoła"

Napisane przez

otwarta szkolaMinisterstwo Edukacji Narodowej
oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji
ogłaszają nabór zgłoszeń w V edycji konkursu „Otwarta Szkoła".

Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej. Konkurs służyć ma również wspieraniu współpracy między szkołami a ich partnerami.

W konkursie mogą brać udział zespoły składające się ze szkoły oraz organizacji pozarządowej, które w terminie pomiędzy 1 września 2011 roku a 10 czerwca 2013 r. realizowały wspólny projekt.

Projekty mogą być zgłaszane w jednej z czterech obszarach tematycznych: "Bezpieczeństwo", „Edukacja prawna" „Edukacja obywatelska" oraz „Edukacja globalna i międzykulturowa".

Termin zgłoszeń upływa 15 września 2013 roku.

czwartek, 26 września 2013 00:00

Uroczyste podpisanie umów

Napisane przez

prowW dniu 30 września 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację 9 zadań w zakresie: rekreacji, turystyki, promocji, lokalnej przedsiębiorczości, poprawy bezpieczeństwa i kultury Zadania te dofinansowane będą ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowy z beneficjentami podpisywał wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski. Wnioski na te projekty złożone zostały za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy" ze Złocieńca.

czwartek, 03 października 2013 00:00

Forum Sołtysów

Napisał

forumsoltysowb

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo