LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 10 marca 2020 08:33

Statystyki z naborów

Napisał

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż 9 marca 2020 r. zakończyły się nabory na działania: 1/2020 Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej,2/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej i 3/2020 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Złocieniecki Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniejszą palmę i pisankę Wielkanocną. Szczegóły w regulaminie i na banerze.

palmy i pisanki

czwartek, 27 lutego 2020 11:57

Warsztat refleksyjny

Napisał

W dniu 26.02.2020 r. w Złocieńcu został przeprowadzony warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działań LGD w roku 2019. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu, Rady i pracownicy biura LGD. Spotkanie moderowali Pan Michał Marciniak prawnik LGD i kierownik biura Anna Korycka-Kozioł. Warsztaty zostały przeprowadzone do celów sprawozdawczości LGD wynikającej z Wytycznej MRiRW 5/2017 z 18 sierpnia 2017r.

W związku z prośbą Beneficjenta Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/02/2020 z dnia 7 lutego 2020 r.

nowewizytowka

W związku z prośbą Beneficjenta Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/01/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

nowewizytowka

W związku z prośbą Beneficjenta Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/02/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.

nowewizytowka

W związku z prośbą Beneficjenta Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy Rada Stowarzyszenia LGD podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/12/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

nowewizytowka

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" zaprasza na szkolenia sektorowe przed naborami i przedstawia zaktualizowany harmonogram spotkań w gminach: Człopa, Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Tuczno, Złocieniec.

Szanowni Państwo,

W związku z nagłym zachorowaniem pracowników, zaplanowane na dzień 12 lutego 2020 r. szkolenie sektorowe w Człopie i Tucznie są odwołane. Zapraszamy do Człopy i Tuczna w przyszłym tygodniu. Po ustaleniu konkretnego terminu, podamy nowy termin na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy w przyszłym tygodniu.

nowewizytowka

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo