LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

Stowarzyszenie działa nieustannie od 2006 r., zmieniając swój obszar działania i nazwę (z obszaru powiatu szczecineckiego i drawskiego na obszar powiatu wałeckiego - bez miasta Wałcz i drawskiego oraz obszar gminy Drawno), realizując i wdrażając na swoim obszarze Program Obszarów Wiejskich, a od 2015 r. również Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”. Ponadto od 2008 r. realizujemy Program „Działaj Lokalnie” z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

W okresie funkcjonowania programu PROW na lata 2007-2013 nasze Stowarzyszenie                                                  dofinansowało 576 operacji na łączną kwotę 16 471 008,71 zł. W chwili obecnej, realizując Program Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, przeznaczyliśmy już na 194 projekty łączną kwotę 13 977815,70 zł. W programie „Działaj Lokalnie” w latach 2008-2020 dofinansowaliśmy 290 projektów na kwotę 922 364,00 zł.

czwartek, 25 lutego 2021 10:25

Warsztat refleksyjny

Napisał

W dniu 24 lutego 2021 roku spotkaliśmy się na warsztacie refleksyjnym, podczas którego uczestniczyli: członkowie Zarządu Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim", członkowie Rady Stowarzyszenia oraz wszyscy pracownicy biura LGD.

nowewizytowka

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż realizuje projekt finansowany w ramach Programu "Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelkich 2020", utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokaracji.

Nasze biuro zostanie zaopatrzone w 2 laptopy, które pomogą w codziennej pracy i obsłudze naszych Beneficjentów.

logo

W związku z prośbą Beneficjenta Pani Małgorzaty Augustyńskiej, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęło Uchwałę nr 1/PDzLW/02/2021 z dnia 9 lutego 2021 r.

nowewizytowka

Szanowni Państwo!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku zaprasza do udziału w webinarium pn. „Fundusze Europejskie w 2021 r. Harmonogramy naborów wniosków  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Krajowych Programów Operacyjnych”. Wydarzenie odbędzie się 17 lutego 2021 r., godz. 10.00 – 10.40.

 Czas rejestracji upływa 16 lutego 2021 r. o godz. 14.00.

plakat 3

 

Gmina Mirosławiec realizuje projekt „Partnerstwo w obliczu epidemii” dofinansowany w ramach naboru specjalnego Covid -19.  Realizacja projektu pozwala na podtrzymanie kontaktów i wymianę doświadczeń z miastem Stadt Friedland - niemieckim partnerem Gminy i Miasta Mirosławiec. Jednym z założeń projektu jest organizacja 4 wideokonferencji, podczas których przedstawiciele obu miast wymieniają się informacjami na temat przebiegu epidemii, podejmowanych działań, dobrych praktyk oraz trudności, z jakimi spotykają się mieszkańcy. Int5a Programmlogo mit EU

 W związku z prośbą Beneficjenta, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/02/2021 w dniu 01 lutego 2021 r.

 

nowewizytowka

  W związku z prośbą Beneficjenta, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/01/2021 w dniu 29 stycznia 2021 r.

 

 

nowewizytowka

W związku z prośbą Beneficjenta, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/01/2021 w dniu 21 stycznia 2021 r.

nowewizytowka

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety ewaluacyjnej, która nam pomoże zaplanować dalsze działania i podsumować to, co już zrobiliśmy :)

https://www.survio.com/survey/d/Y6E2T3Q9R5P1L4G6G

nowewizytowka

Strona 1 z 45

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo