LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

Beata Gorkowienko

Beata Gorkowienko

wtorek, 12 listopada 2019 14:43

Turniej bilardowy w Sikorach

turniej

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje o zaplanowanym na 15 listopada 2019 r. Walnym Zebraniu Członków na godzinę 14.00. Porządek obrad poniżej. W załączeniu wzór pełnomocnictwa w przy padku nieobecności członka.

poniedziałek, 28 października 2019 09:01

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w dniu 12 listopada 2019 r.

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w celu oceny wniosków z działań:

nowewizytowka

 

Złocieniecki Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w Powiatowym konkursie na najpiękniejszą szopkę Bożonarodzeniową. W załączeniu regulamin konkursu.

szopka zok 2019 fb

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, że wpłynęła tylko jedna oferta na zapewnienie pobytu podczas dwudniowej konferencji w ramach realizacji projektu pn."Podniesienie kompetencji LGD w zakresie zadań związanych z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju". Operacja współfinansowana ze środków schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020.

Oferent:

7 Ogrodów Grażyna Kugiel

Łowicz Wałecki 50

Mirosławiec

W związku z prośbą Beneficjenta, Sielskie Siódemki Zdzisław Kugiel, została podjęta Uchwała nr 1/PDzLW/10/2019 z dnia 23 października 2019 r.

 

czwartek, 24 października 2019 13:43

Dobre Praktyki

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" przedstawia publikację pn. "Dobre praktyki - projekty dofinansowane w ramach PROW 2014-20120 oraz w ramach PO "Rybactwo i Morze".

wtorek, 22 października 2019 09:06

Statystyka naborów

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż w dniu 21 października 2019 r. zakończyło się przyjmowanie wniosków w ramach nowewizytowkatrzech naborów wniosków o dofinanowanie, których zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RYBY) oraz w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo