LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

Beata Gorkowienko

Beata Gorkowienko

czwartek, 28 listopada 2019 13:09

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,
poniżej załączamy Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” z naniesiona aktualizacją dotyczącą dodania 2 wskaźników w liczbie przebudowanych obiektów w infrastrukturze turystycznej i rekreacyjnej (str. 63 i 91).

15abde3c81505959f6d2610e3cdfbe51 XL

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż konkurs wygrała Pani Anna Banaszek.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w biurze LGD na stanowisku: Specjalista ds. projektów realizowanych przez LGD.

oferta pracy

wtorek, 26 listopada 2019 14:39

Kolejne zaproszenie do Siemczyna

Plakat XXXVIII a SIEMCZYNO

poniedziałek, 25 listopada 2019 08:34

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" zaprasza na spotkania konsultacyjne przed naborami, planowanymi na początek 2020 roku na działania: Rozwijanie działalności gospodarczej i Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Będą to prawdopodobnie ostatnie nabory w tym okresie programowania, na Premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej mamy już tylko 5 Premii po 50 000 (utworzenie nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grupy defaworyzowanej: osoby poniżej 24 r. życia i powyżej 45 r. życia).

nowewizytowka

wtorek, 19 listopada 2019 11:49

Złocieniecka Choinka

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" odpowiadając na prośbę Komitetu Społecznego ZŁOCIENIECKA CHOINKA włącza się aktywnie po raz kolejny w akcję Charytatywną.

 

poprawionezlocienieckachoinkaplakat2019

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie po raz kolejny zaprasza na Henrykowskie Spotkanie Kulturalne w dniu 23 listopada 2019 r. 

czwartek, 14 listopada 2019 10:58

Złocieniecki Ośrodek Kultury zaprasza!

wioletta 2019 plakat

wtorek, 12 listopada 2019 14:43

Turniej bilardowy w Sikorach

turniej

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje o zaplanowanym na 15 listopada 2019 r. Walnym Zebraniu Członków na godzinę 14.00. Porządek obrad poniżej. W załączeniu wzór pełnomocnictwa w przy padku nieobecności członka.

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo