LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

Beata Gorkowienko

Beata Gorkowienko

W związku z prośbą Beneficjenta Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/02/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.

nowewizytowka

W związku z prośbą Beneficjenta Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy Rada Stowarzyszenia LGD podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/12/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

nowewizytowka

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" zaprasza na szkolenia sektorowe przed naborami i przedstawia zaktualizowany harmonogram spotkań w gminach: Człopa, Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Tuczno, Złocieniec.

Szanowni Państwo,

W związku z nagłym zachorowaniem pracowników, zaplanowane na dzień 12 lutego 2020 r. szkolenie sektorowe w Człopie i Tucznie są odwołane. Zapraszamy do Człopy i Tuczna w przyszłym tygodniu. Po ustaleniu konkretnego terminu, podamy nowy termin na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy w przyszłym tygodniu.

nowewizytowka

poniedziałek, 03 lutego 2020 12:15

Zapraszamy na szkolenia przed naborami

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich na szkolenia sektorowe dla beneficjentów z gmin z terenu Lokalnej Grupy Działania: Czaplinek,Człopa, Drawno, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Mirosławiec,Tuczno, Wałcz, WIerzchowo, Złocieniec. Termin naborów: 24.02.2020-09.03.2020.nowewizytowka

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" zaprasza na pierwsze spotkania konsultacyjne przed naborami:

Punkt konsultacyjny w Wałczu: 5 lutego 2020 r. w godz. 10.00-12.00: II sala Narad pokój 34, ul. Dąbrowskiego 6, Wałcz

Ośrodek kultury w Mirosławcu: 5 lutego 2020 r. w godz. 13.00-15.00, ul.Parkowa 1

Biuro LGD w Złocieńcu: 7 lutego 2020 r. w godz. 10.00-13.00, ul. Stary Rynek 6

nowewizytowkaKolejne punkty konsultacyjne podamy w przyszłym tygodniu :)

czwartek, 30 stycznia 2020 12:23

Nabory, Nabory..

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje o nowych naborach, które będą trwały od 24 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r. Zapraszamy zainteresowane osoby do zapoznania się z ogloszeniami:

1. nabór 1/2020 Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 http://partnerstwodrawy.pl/nabory/item/605-nabor-1-2020-premia-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej.html

2.nabór 2/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej

http://partnerstwodrawy.pl/nabory/item/606-nabor-2-2020-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej.htmlnowewizytowka

3. nabór 3/2020 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

http://partnerstwodrawy.pl/nabory/item/607-nabor-nr-3-2020-rozwoj-ogolnodostepnej-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-lub-kulturalnej.html

 

.OGŁOSZENIE NR 3/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na lata 2014-2020 (LSR)

  • nowewizytowka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi."Europejski Fundusz Morski i Rybacki". Instytucja zarządzająca Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

OGŁOSZENIE NR 2/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

 na lata 2014-2020 (LSR)

nowewizytowka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi. "Europejski Fundusz Morski i Rybacki". Instytucja zarządzająca Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo