LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

Beata Gorkowienko

Beata Gorkowienko

Szanowni Państwo!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku zaprasza do udziału w webinarium pn. „Fundusze Europejskie w 2021 r. Harmonogramy naborów wniosków  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Krajowych Programów Operacyjnych”. Wydarzenie odbędzie się 17 lutego 2021 r., godz. 10.00 – 10.40.

 Czas rejestracji upływa 16 lutego 2021 r. o godz. 14.00.

plakat 3

 

Gmina Mirosławiec realizuje projekt „Partnerstwo w obliczu epidemii” dofinansowany w ramach naboru specjalnego Covid -19.  Realizacja projektu pozwala na podtrzymanie kontaktów i wymianę doświadczeń z miastem Stadt Friedland - niemieckim partnerem Gminy i Miasta Mirosławiec. Jednym z założeń projektu jest organizacja 4 wideokonferencji, podczas których przedstawiciele obu miast wymieniają się informacjami na temat przebiegu epidemii, podejmowanych działań, dobrych praktyk oraz trudności, z jakimi spotykają się mieszkańcy. Int5a Programmlogo mit EU

W związku z prośbą Beneficjenta, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/01/2021 w dniu 21 stycznia 2021 r.

nowewizytowka

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety ewaluacyjnej, która nam pomoże zaplanować dalsze działania i podsumować to, co już zrobiliśmy :)

https://www.survio.com/survey/d/Y6E2T3Q9R5P1L4G6G

nowewizytowka

Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim", w związku z prośbą Beneficjenta, podjęła Uchwałę w trybie obiegowym:

1/PDzLW/01/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.

nowewizytowka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" realizuje projekt  finansowany z Programu "Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020",utworzonego przez Polsko-Amerykańskąą Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

PL ANG 2 JPG 300DPI

Miło nam poinformować, że jedna z naszych gmin: Mirosławiec, otrzymała dofinansowanie  z FMP w ramach naboru specjalnego Covid -19.

Gmina Mirosławiec realizuje projekt „Partnerstwo w obliczu epidemii” dofinansowany w ramach naboru specjalnego Covid -19.  Ten trudny czas zabrał możliwość kontynuacji bezpośrednich wspólnych działań z partnerem niemieckim,  ale wiele gmin/powiatów Pomorza Zachodniego, w tym Mirosławiec szukało możliwości wymiany informacji i podejmowania wspólnych działań przez internet.  Zadanie pn. „Partnerstwo w obliczu epidemii” to projekt Gminy i Miasta Mirosławiec realizowany przy współpracy ze Stadt Friedland (Niemcy) dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 49 563,13 EUR, w tym dofinansowanie stanowi 42 128,66 EUR.

piątek, 18 grudnia 2020 12:57

Życzenia Świąteczne

kartka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" realizuje projekt współpracy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. "Mobilna Aplikacja Turystyczna -innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR"

mat

czwartek, 19 listopada 2020 14:27

Informacja o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż 1 grudnia 2020 r. o godzinie 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia  celem oceny wniosków w naborach: 

nowewizytowka

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo