LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

Beata Gorkowienko

Beata Gorkowienko

Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim", w związku z prośbą Beneficjenta, podjęła Uchwałę w trybie obiegowym:

1/PDzLW/01/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.

nowewizytowka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" realizuje projekt z Programu "Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020",utworzonego przez Polsko-Amerykańskąą Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

PL ANG 2 JPG 300DPI

Miło nam poinformować, że jedna z naszych gmin: Mirosławiec, otrzymała dofinansowanie  z FMP w ramach naboru specjalnego Covid -19.

Gmina Mirosławiec realizuje projekt „Partnerstwo w obliczu epidemii” dofinansowany w ramach naboru specjalnego Covid -19.  Ten trudny czas zabrał możliwość kontynuacji bezpośrednich wspólnych działań z partnerem niemieckim,  ale wiele gmin/powiatów Pomorza Zachodniego, w tym Mirosławiec szukało możliwości wymiany informacji i podejmowania wspólnych działań przez internet.  Zadanie pn. „Partnerstwo w obliczu epidemii” to projekt Gminy i Miasta Mirosławiec realizowany przy współpracy ze Stadt Friedland (Niemcy) dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 49 563,13 EUR, w tym dofinansowanie stanowi 42 128,66 EUR.

piątek, 18 grudnia 2020 12:57

Życzenia Świąteczne

kartka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" realizuje projekt współpracy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. "Mobilna Aplikacja Turystyczna -innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR"

mat

czwartek, 19 listopada 2020 14:27

Informacja o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż 1 grudnia 2020 r. o godzinie 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia  celem oceny wniosków w naborach: 

nowewizytowka

Złocieniecki Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na Bożonarodzeniową Szopkę:

szopka 2020 plakat

Szanowni Państwo,

1. Informacja dla tych z Państwa, którzy ze względu na sytuację Covidową, nie są w stanie wypełnić warunków umów i potrzebują aneksów ze względu na pandemię:

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300), które to zmiany zostały ujęte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), mając na względzie pismo MRiRW z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wytycznych stosowania przez SW zmian w umowach, w załączeniu przesyłam do wiadomości formularze zmian umów w ramach  poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

  • z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
  • na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

nowewizytowka

 

wtorek, 13 października 2020 13:00

Statystyka naborów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” przedstawia statystykę zakończonych w dniu 12 października 2020 r. naborów:

1.       Nabór 4/2020: Sieć dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybnych : wpłynął 1 wniosek  na kwotę: 99 438,66 zł,

2.       Nabór 5/2020: Wsparcie przedsiębiorczości rybaków/mieszkańców obszaru LSR: wpłynął 1 wniosek na kwotę: 84 000, 00 zł,

3.       Nabór 6/2020: Podjęcie działalności gospodarczej: wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę: 100 000,00 zł,

4.       Nabór 7/2020: Rozwijanie działalności gospodarczej: wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę: 923 396,00 zł,

5.       Nabór 8/2020: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej: wpłynęło 10 wniosków na łączną kwotę: 486 906,90 zł (przy  maksymalnym dofinansowaniu dla JST do 63,63 %).

nowewizytowka

Pałac Siemczyno zaprasza na kolejne, XLV już Spotkanie Kulturalne w Siemczynie, szczegóły na plakacie:

Plakat XLV

Strona 1 z 24

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo