LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 26 listopada 2013 10:56

Marka Pojezierza Drawskiego

Napisał

Opis i uzasadnienie przedsięwzięcia

„Pierwotnym źródłem wszelkiej tożsamości jest zawsze konkretne miejsce na ziemi. Nie wszystkim jest dany dar dziedzictwa. Nie wszyscy zdołali je zachować, nie wszędzie przetrwał zawieruchy dziejów i głupotę ludzką. Istnieją jednak przeogromne obszary amnezji – utraconej pamięci, którą można jeszcze przywrócić. Ci, którzy zrozumieją to pierwsi wygrają. Dobro dziedzictwa to bezcenny atut, który król Rynek potrafi docenić i nagrodzić. Zwłaszcza, jeśli stoi za nim praca, wyobraźnia, talent i upór kompetentnych entuzjastów. Bez wyrazistej tożsamości nikt nas nie rozpozna, nie odróżni, nie uzna za potrzebnych, nie będzie szanował, a więc nie wybierze, nie kupi. Siła tożsamości tworzy marki, siłą marek jest tożsamość. Dotyczy to wszystkich i wszystkiego: produktów, firm, branż, organizacji, narodów i państw ale przede wszystkim regionów, ziem, naszych „Małych Ojczyzn”. 
Mirosław A. Boruc

Uczestnicy prac nad Lokalną Strategią Rozwoju podkreślali, szczególnie podczas analizy SWOT, dużą rozbieżność pomiędzy obecnym a pożądanym wizerunkiem Pojezierza Drawskiego. Przyczyną tego zjawiska jest brak tożsamości regionu.
Podstawą tożsamości jest zdefiniowanie esencji marki - fundamentu, na którym buduje się markę.  To unikatowa i prosta myśl, która odzwierciedla tę cechę, korzyść lub wartość, które stanowią o wyjątkowości regionu, identyfikuje region (ułatwia decyzje np. inwestycyjne, osiedleńcze, turystyczne). Istnieje potrzeba zbudowania wizerunku Pojezierza Drawskiego na podstawie wspólnej wizji, jasnego przekazu i jednej koncepcji.
Powstanie szerokiego, wielosektorowego partnerstwa w formie LGD daje unikalna szansę wypracowania strategii marki „Pojezierze Drawskie”. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane operacje, które przyczynią się do wzmocnienia wizerunku Pojezierza Drawskiego. Szczególnie ważne, dla realizacji przedsięwzięcia, będą projekty współpracy z podmiotami i partnerstwami obejmującymi swoim zasięgiem terytoria Pojezierza Drawskiego leżące poza obszarem LGD „partnerstwo Drawy”

Wskaźniki produktu Źródło weryfikacji wskaźnika
Do 2015 roku minimum 12 zrealizowanych  operacji „Odnowa i rozwój wsi” Dokumentacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego
Do 2015 roku minimum 30 zrealizowanych  operacji „Małe projekty” Dokumentacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego


Czytany 3138 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 26 listopada 2013 10:58

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo