LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 26 listopada 2013 11:10

Uwarunkowania kulturowe

Napisał

Wielokulturowość

W 1945 r., po drugiej wojnie światowej, niemiecka ludność regionu została wysiedlona, a tereny te zamieszkali Polacy z wielu regionów, w tym z wielokulturowych Kresów Wschodnich, a także Ukraińcy przesiedleni w ramach akcji „W”.

Złożoność problematyki nawarstwiania się i przenikania tradycji i kultur na obszarze LGD powoduje, że można go uznać za region modelowy historycznej wielokulturowości, w dziejach którego da się obserwować wielorakie zjawiska z nią związane, jak też badać ich wpływ na współczesną tożsamość regionu, w tym na konkretne zachowania społeczne i preferencje polityczne.

Historyczna wielokulturowość, różne jej aspekty i przyczyny, są bowiem jak najbardziej współczesnymi problemami dzisiejszych mieszkańców obszaru LGD „Partnerstwo Drawy”. Rodzi m.in. pytania o granice zachowania niemieckiego dziedzictwa kultury oraz sposób i zakres kultywowania dziedzictwa polskiego, jak i przeniesionego z regionów II Rzeczpospolitej oraz wypracowanego po 1945 r.

Sposób na wykorzystanie specyfiki:

Organizacja imprez promujących wielokulturowość obszaru. Przykładem sukcesu wykorzystania aspektu wielokulturowego społeczeństwa jest impreza „Sąsiady” organizowana od lat w Trzebiatowie.

Produkty tradycyjne, regionalne i lokalne

Produkty tradycyjne są związane z wielopokoleniową, wciąż kultywowaną tradycją, przejawiającą się w sposobie wytwarzania, serwowania, spożywania produktów. Produkt tradycyjny jest wytwarzany z tradycyjnych surowców. Przykładem takiego produktu jest „ogórek jeziorowy” z Kalisza Pomorskiego.

Tego rodzaju produkty, ze względu na rozproszenie i wymieszanie tradycji rodzinnych są wciąż słabo odkryte na obszarze LGD. Stanowią domową „tajemnicę” wielu rodzin. Posiadają duży potencjał rozwojowy. Należy przeprowadzić  proces odkrywania zapomnianych tradycji kulinarnych, wdrożyć do produkcji i upowszechnienia, wprowadzić do obrotu handlowego.

Produkty regionalne wykorzystują nazwę jakiegoś miejsca, regionu (geograficzną lub niegeograficzną). Posiada specyficzne cechy lub jakość wynikającą z cech środowiska, gdzie jest wytwarzany. Przykładem takiego produktu jest „Miód drahimski” nawiązujący nazwą do starej nazwy geograficznej Starego Drawska – wsi w gminie Czaplinek oraz wykorzystujący walory środowiska: bogate pożytki pszczele.

Wyjątkowe walory przyrodnicze obszaru LGD oraz tajemnicza, wciąż nieodkryta historia dają szansę na powstanie nowych produktów regionalnych, które pobudzą gospodarczo społeczności wiejskie. 

Produkt lokalny to wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu.  Zauważono, że klienci spontanicznie włączają się w promocję produktów opatrzonych marką lokalną, np. polecając produkty znajomym lub opowiadając o ich niepowtarzalnych walorach. Niezwykle ważne jest przy tym miejsce pochodzenia. To ono jest podstawą budowania korzystnego wizerunku, źródłem rekomendacji produktów lokalnych. Pozytywne wrażenia z pobytu w regionie, przekonanie o wartości regionu, może skłonić konsumenta do zainteresowania się produktem. Przykładem takiego produktu są sianoploty, produkowane we wsi Stawno.

Przedsiębiorcy z całego obszaru LGD mogą wprowadzać na rynek produkty związane z lokalną produkcją. Opierając się na lokalnych zasobach, surowcach lub umiejętnościach.

Czytany 2948 razy

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo