LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 26 listopada 2013 11:32

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Napisał

W dniu 22 grudnia 2015 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim uchwałą nr 100/XII/2015 zatwierdziło Lokalna Strategie Rozwoju Stowarzyszenia na lata 2014-2020. 

LSR powstało w oparciu o szereg spotkań i konsultacji przeprowadzonych we wszystkich 11  gminach, członkach LGD. Odbyło się także osobne spotkanie z przedstawicielami sektora rybackiego dla wypracowania głównych założeń tej części strategii poświęconej programowi operacyjnemu Rybactwo i Morze. Nad strategia pracował także specjalny zespół składający się z przedstawicieli wszystkich gmin obszaru. W dniu 30 grudnia 2015 roku Strategia została złożona  w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), który ogłosił  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 7 października 2015 roku.

Czytany 5894 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 listopada 2017 12:30

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo