LOGO LGDPDLW

wizualizacja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" odnotowało kolejny sukces - uzyskało dofinansowanie na realizację projektu "Poznajemy Polskę, poznajemy Litwę - kontynuacja", z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach projekty 20 - osobowa grupa młodzieży z Polski i Litwy przygotuje i przeprowadzi szereg działań - tym razem na terenie Powiatu Drawskiego. Koordynatorem projektu jest P. Anna Arcimowicz - sekretarz Stowarzyszenia.

poniedziałek, 18 kwietnia 2016 08:33

Produkuj energię elektryczną na swoje potrzeby!

Napisał

images
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” zaprasza przedsiębiorców, rolników oraz osoby fizyczne na spotkanie inaugurujące powstanie spółdzielni energetycznej na obszarze działania LGD. Docelowo planowane jest pozyskanie wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego, co spowoduje wyjątkowo atrakcyjne finansowanie inwestycji fotowoltaicznych do 40 KW, znacznie przekraczające dotychczasowe instrumenty wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Tucznie ul. Wolności  o godz.16.00.  

Serdecznie zapraszamy.

 

Ntl11 kwietnia 2016 roku  w biurze Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w Złocieńcu, odbyło się  spotkanie Zachodniopomorskiej Federacji LGD w którym wzięli udział pracownicy i członkowie Zarządów Lokalnych Grup Działania naszego województwa. Głównym tematem spotkania było szkolenie pt. "Nowe technologie w zarządzaniu organizacją - Jak pracować na odległość?", które poprowadził Mobilny Doradca programu Nowe Technologie Lokalnie, a zarazem pracownik LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" Maciej Lorenc. W szkoleniu tym wziął udział Michał Bielicki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, który przedstawił zebranym szczegóły programu Nowe Technologie Lokalnie i zaprosił do współpracy Lokalne Grupy Działania z naszego województwa. Na zakończenie spotkania Ireneusz Kostka z Lidera Pojezierza omówił sprawy związane z tworzeniem i rejestracją Zachodniopomorskiej Federacji LGD i planem działań na najbliższy okres.

wtorek, 05 kwietnia 2016 10:12

Szkolenie "Działaj Lokalnie" za nami !

Napisał

W dniu 04.04.2016r., w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim odbyło się szkolenie dotyczące programu "Działaj Lokalnie". Na spotkaniu omówione zostały zasady i cele konkursu, zasady działania generatora wniosków, budowa projektu oraz przygotowanie wniosku o dotację.

Celem Konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego oraz podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, które posiadają siedzibę i chcą realizować działania na terenie gmin: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Ostrowice i Złocieniec.

Za pomoc w realizacji szkolenia dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Drawsku Pomorskim.

czwartek, 31 marca 2016 12:51

Zachodniopomorska Sieć LGD

Napisał

W dniu 29 marca 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w Złocieńcu odbyło się spotkanie członków Zachodniopomorskiej Sieci LGD w którym wzięli udział przedstawiciele 13 Lokalnych Grup Dziania Województwa Zachodniopomorskiego. W spotkaniu uczestniczył także Jarosław Rzepa, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Marszałek w swoim wystąpieniu, określił termin zakończenia konkursowej oceny złożonych Lokalnych Strategii Rozwoju, wskazał na możliwości jakie przed Lokalnymi Grupami otwiera Regionalny Program Operacyjny oraz kontrakty samorządowe. Zachęcał także do współpracy Lokalnych Grup Działania przy realizacji spójnej  koncepcji budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Ponadto w trakcie spotkania omówiono projekt formalizacji Zachodniopomorskiej Sieci LGD, a także zaplanowano terminy szkoleń dla pracowników Lokalnych Grup Działania naszego województwa.