LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" zapraszamy członków Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - zaplanowane na dzień 22.06.2020r. na godz. 13:00 (drugi termin 13:15) w sali widowiskowej ośrodka kultury przy ul. Wolności 6 (I piętro) w Złocieńcu.

 

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem wałeckim", w związku z prośbą Beneficjenta, podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/06/2020 z dnia 01 czerwca 2020 r.nowewizytowka 

 

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem wałeckim", w związku z prośbą Beneficjenta, podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/05/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

nowewizytowka

W związku z prośbą Beneficjenta, Rada Stowarzyszenia LGD " Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła uchwałę  nr 1/PDzLW/05/2020 z dnia 11 maja 2020 r.

nowewizytowka

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pn. "Rodzina razem", ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo