LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

czwartek, 23 kwietnia 2020 11:16

Wyniki naborów 1/2020,2/2020,3/2020

Napisał

W dniach 17 i 20 kwietnia 2020 r. odbyło się spotkanie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" celem oceny wniosków w naborach 1/2020 Premia na rozpoczęcie działalności godpodarczej (grupy defaworyzowane), 2/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej, 3/2020 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

nowewizytowka

W związku z prośbą Beneficjenta, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/04/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r.

nowewizytowka

poniedziałek, 06 kwietnia 2020 13:33

Życzenia Wielkanocne

Napisał

wielkanoc1

Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim", w związku z prośbami beneficjentów podjęła uchwały: 1/PDzLW/04/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. i 2/PDzLW/04/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.

nowewizytowka

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa spotka się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 w celu oceny wniosków w naborach: 1/2020, 2/2020,3/2020. 

nowewizytowka

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo