LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

prowZapraszamy na szkolenia z zakresu prawidłowego rozliczania wniosków dla beneficjentów działania „Małe Projekty"
Zakres tematyczny szkoleń:
- Sporządzenie wniosku o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów;
- Prawidłowe przygotowanie dokumentów finansowych i merytorycznych;
- Przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji operacji;
- Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność.

środa, 27 listopada 2013 20:48

Kalendarz LGD Partnerstwo Drawy na rok 2014

Napisał

Wydaliśmy właśnie kalendarz na rok 2014. Dedykujemy go wszystkim którzy razem z nami ciężko pracują nad wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Tak beneficjentom jak i członkom i pracownikom Lokalnych Grup Działania, samorządowcom i pracownikom wszystkich zaangażowanych w realizacje PROW instytucji. Kalendarz przeznaczony jest dla naszych członków i jest do odebrania w biurze LGD Partnerstwo Drawy w Złocieńcu.

poniedziałek, 25 listopada 2013 15:00

Zapraszamy na konsultacje

Napisała

prowW związku z ogłoszonym IX naborem wniosków zapraszamy na konsultacje dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw", „Odnowa i rozwój wsi" oraz dla „Małych Projektów". Konsultacje odbędą się w każdej z gmin naszego Stowarzyszenia, poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań:

piątek, 22 listopada 2013 11:29

Informacja o IX naborze

Napisał
prowZarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje
o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy"
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"  w zakresie operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" i „Małe Projekty" , tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:
od 9 grudnia 2013 r. do 30 grudnia 2013 r.
wtorek, 05 listopada 2013 00:00

Kolejne umowy podpisane !

Napisane przez

W dniu 04.11.2013 r. o godzinie 14:00 w Siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy „ w Złocieńcu odbyło się uroczyste podpisanie umów w obecności Marszałka Andrzeja Jakubowskiego. Podpisane zostały umowy na działania: „Odnowa i Rozwój Wsi" oraz „Małe Projekty" realizowane w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich złożone za pośrednictwem LGD „Partnerstwo Drawy". Łączna wartość podpisywanych w tym dniu projektów przyjętych do realizacji wynosi prawie 0,5 mln złotych, w tym dofinansowanie to kwota ponad 330 tys. złotych.

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo