LOGO LGDPDLW

wizualizacja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 17 grudnia 2013 07:44

Uroczyste podpisanie umów

Napisał

W dniu 13.12.2013 r. w siedzibie LGD „Partnerstwo Drawy" w Złocieńcu, odbyło się uroczyste podpisanie umów w obecności Pani Anny Mieczkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pana Andrzeja Jakubowskiego Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Podpisano zostaną dwie umowy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie działania Odnowa i rozwój wsi oraz pięć umów w ramach tzw. „małych projektów", tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

prowZapraszamy na szkolenia z zakresu prawidłowego rozliczania wniosków dla beneficjentów działania „Małe Projekty"
Zakres tematyczny szkoleń:
- Sporządzenie wniosku o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów;
- Prawidłowe przygotowanie dokumentów finansowych i merytorycznych;
- Przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji operacji;
- Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność.

środa, 27 listopada 2013 20:48

Kalendarz LGD Partnerstwo Drawy na rok 2014

Napisał

Wydaliśmy właśnie kalendarz na rok 2014. Dedykujemy go wszystkim którzy razem z nami ciężko pracują nad wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Tak beneficjentom jak i członkom i pracownikom Lokalnych Grup Działania, samorządowcom i pracownikom wszystkich zaangażowanych w realizacje PROW instytucji. Kalendarz przeznaczony jest dla naszych członków i jest do odebrania w biurze LGD Partnerstwo Drawy w Złocieńcu.

poniedziałek, 25 listopada 2013 15:00

Zapraszamy na konsultacje

Napisała

prowW związku z ogłoszonym IX naborem wniosków zapraszamy na konsultacje dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw", „Odnowa i rozwój wsi" oraz dla „Małych Projektów". Konsultacje odbędą się w każdej z gmin naszego Stowarzyszenia, poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań:

piątek, 22 listopada 2013 11:29

Informacja o IX naborze

Napisał
prowZarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje
o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy"
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"  w zakresie operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" i „Małe Projekty" , tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:
od 9 grudnia 2013 r. do 30 grudnia 2013 r.

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo