LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

poniedziałek, 08 lutego 2021 10:46

Wideokonferencja Gminy Mirosławiec i miasta Stadt Friedland w ramach projektu „Partnerstwo w obliczu epidemii”

Napisał

Gmina Mirosławiec realizuje projekt „Partnerstwo w obliczu epidemii” dofinansowany w ramach naboru specjalnego Covid -19.  Realizacja projektu pozwala na podtrzymanie kontaktów i wymianę doświadczeń z miastem Stadt Friedland - niemieckim partnerem Gminy i Miasta Mirosławiec. Jednym z założeń projektu jest organizacja 4 wideokonferencji, podczas których przedstawiciele obu miast wymieniają się informacjami na temat przebiegu epidemii, podejmowanych działań, dobrych praktyk oraz trudności, z jakimi spotykają się mieszkańcy. Int5a Programmlogo mit EU

W realizację projektu zaangażowane są  szkoły, przedszkole, MGOPS, Ośrodek Kultury w Mirosławcu, jednostki OSP oraz ZECWiK. Wspólne rozmowy obejmują tematy związane z obostrzeniami w naszych krajach, trudnościami dotyczącymi m.in. służby zdrowia, działaniami służb bezpieczeństwa, edukacją, opieką nad małymi dziećmi, opieką i wsparciem seniorów, gospodarce odpadami. Za nami pierwsze wideokonferencje, które odbyły się  odbyła się 4 i 5  lutego 2021 r., kolejne dwie odbędą się w ciągu najbliższych 2 tygodni.  

Projekt  jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). Gmina Mirosławiec pozyskała ze środków unijnych 42 128,66 Euro, co stanowi 85% wartości projektu. Środki Gmina Mirosławiec przeznaczyła na zakup sprzętu do organizacji wideokonferencji oraz zakup środków i sprzętu, które pozwolą na zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa i tym samym zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców, a  także osób, które odwiedzą Mirosławiec  w celach turystycznych. 

Dziękujemy uczestnikom z jednostek gminy Mirosławiec, a także uczestnikom z partnerskiego miasta Stadt Friedland za zaangażowanie w przygotowanie materiałów i udział  w dyskusji.  Wierzymy, że realizacja projektu i obecne spotkania online pozwolą podtrzymać naszą współpracę i podjąć kolejne wspólne działania po zakończeniu epidemii.

Czytany 118 razy

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo