LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

czwartek, 16 maja 2019 11:22

Realizujemy projekt "Mobilna Aplikacja Turystyczna"

Napisał

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" realizuje projekt współpracy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. "Mobilna Aplikacja Turystyczna -innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR"

mat

Projekt realizuje następujące cele z naszej strategii:

Cel Ogólny:

1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru w oparciu o lokalne zasoby.

2. Konkurencyjność gospodarki i tworzenie miejsc pracy.

Cel Szczegółowy:

1. Promocja środowiskowych zasobów lokalnych.

2. Promowanie i zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Przedsięwzięcie:

Polskie Trasy.pl

Operacja pn. „Mobilna aplikacja turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR jest współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Czytany 70 razy

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo