LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

czwartek, 19 listopada 2020 14:27

Informacja o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Napisał

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż 1 grudnia 2020 r. o godzinie 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia  celem oceny wniosków w naborach: 

nowewizytowka

1. Nabór 4/2020: Sieć dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybnych : wpłynął 1 wniosek,

2.       Nabór 5/2020: Wsparcie przedsiębiorczości rybaków/mieszkańców obszaru LSR: wpłynął 1 wniosek,

3.       Nabór 6/2020: Podjęcie działalności gospodarczej: wpłynęły 2 wnioski,

4.       Nabór 7/2020: Rozwijanie działalności gospodarczej: wpłynęło 8 wniosków,

5.       Nabór 8/2020: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej: wpłynęło 10 wniosków.

Czytany 342 razy

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo