LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

poniedziałek, 16 listopada 2020 10:22

Powiatowy Konkurs na najpiękniejszą szopkę Bożonarodzeniową

Napisał

Złocieniecki Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na Bożonarodzeniową Szopkę:

szopka 2020 plakat

REGULAMIN
Konkurs skierowany jest do 
OSÓB INDYWIDUALNYCH I RODZIN (DZIECI, RODZICÓW I DZIADKÓW)

ORGANIZATOR KONKURSU:
Złocieniecki Ośrodek Kultury 
78-520 Złocieniec, ul. Połczyńska 6 
tel. 94 36 714 55, tel. /fax 94 36 711 39
www.zok.zlocieniec.pl

CELE KONKURSU:
Propagowanie polskich tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
Stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci, młodzieży i dorosłych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnicy zgłaszają do konkursu szopkę bożonarodzeniową. 
2. Technika dowolna. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń w wyborze materiału, z którego będzie zrobiona szopka.
3. WSZYSTKIE ELEMENTY SZOPKI POWINNY BYĆ WYKONANE SAMODZIELNIE
4. Prace powinny być przygotowane do wystawienia, elementy szopki oraz postacie, zwierzęta muszą być przytwierdzone, żeby podczas przenoszenia nie przewracały się, albo nie wypadały
z szopki.
5. Ich wielkość i ciężar nie może utrudniać przeniesienia szopki (maksymalna wielkość szopki: podstawa 40/40 cm, wysokość 60 cm),

OPIS PRAC

Każda praca powinna być OBOWIĄZKOWO oznaczona:

  • OŚWIADCZENIEM (Załącznik nr 1 do Regulaminu) dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • metryczką napisaną komputerowo lub drukowanymi literami (CZYTELNIE)

Imię i nazwisko autora pracy

Wiek oraz klasa szk. uczestnika

Adres placówki

Tel. kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko nauczyciela/instruktora

 

PROSIMY O DOŁĄCZENIE ZBIORCZEJ LISTY UCZESTNIKÓW.

KATEGORIE I OCENA PRAC:
I kategoria – szopka rodzinna
II kategoria – szopka indywidualna z podziałem na wiek uczestników:

- kl. IV- VI SP

- kl. VII – VIII SP

- młodzież i dorośli

W każdej kategorii zostanie wyłonionych 3 laureatów.
Prace będą oceniane przez Komisję powołaną przez ZOK.
Werdykt komisji jest ostateczny
Organizator przewiduje wiele nagród
Wręczenie nagród i podsumowanie konkursu nastąpi 23.12.2020 r. (środa) o godz. 17.00 
Prace wyeksponowane będą na wystawie w „Galerii na Ścianie” w ZOK, ul. Połczyńska 6 do 7.01.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:  do dnia 05.12.2020 r.

MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

Złocieniecki Ośrodek Kultury
Złocieniec, ul. Połczyńska 6 
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 18.00

Czytany 114 razy

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo