LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

środa, 26 czerwca 2019 20:18

Statystyka naborów

Napisane przez

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż dnia 26 czerwca 2019 r. zakończyło się przyjmowanie wniosków w ramach siedmiu naborów wniosków o dofinanowanie, których zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RYBY) oraz w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru nr 1/2019 Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie.
W ramach naboru nr 2/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie.
W ramach naboru nr 3/2019 Sieć dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybackich wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie
W ramach naboru nr 4/2019 Wsparcie przedsiębiorczości rybaków/mieszkańców obszaru LSR wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie
W ramach naboru nr 5/2019 Nowe kwalifikacje nie wpłynął żaden wniosek.
W ramach naboru nr 6/2019 Zachowanie dziedzictwa lokalnego wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie.
W ramach naboru nr 7/2019 Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie.

 

nowe logotypy prow ryby 2014 2020 krzywe

Czytany 389 razy

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo