LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

czwartek, 23 maja 2019 11:12

NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Napisane przez

W dniach 07 czerwca - 26 czerwca 2019 r. Stowarzyszenie Loklana Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" przeprowadzi nabory wnioksów o dofinanowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory wniosków przeprowadzone zostaną w czterech zakresach:

1) Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczje - Ogłoszenie 1/2019

2) Rozwijanie działalności gospodarczej - Ogłoszenie 2/2019

3) Zachowoanie dziedzictwa lokalnego - Ogłoszenie 6/2019

4) Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Ogłoszenie 7/2018

Wszystkie ogłoszenia konkursowe oraz niezbędne informacje znajdują sie w zakładce NABORY WNIOSKÓW.

 

nowe logotypy prow ryby 2014 2020 krzywe

Czytany 2205 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 23 maja 2019 11:41

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo