LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 05 listopada 2013 00:00

Kolejne umowy podpisane !

Napisane przez Maciej Lorenc

W dniu 04.11.2013 r. o godzinie 14:00 w Siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy „ w Złocieńcu odbyło się uroczyste podpisanie umów w obecności Marszałka Andrzeja Jakubowskiego. Podpisane zostały umowy na działania: „Odnowa i Rozwój Wsi" oraz „Małe Projekty" realizowane w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich złożone za pośrednictwem LGD „Partnerstwo Drawy". Łączna wartość podpisywanych w tym dniu projektów przyjętych do realizacji wynosi prawie 0,5 mln złotych, w tym dofinansowanie to kwota ponad 330 tys. złotych.

Umowy w imieniu beneficjentów podpisali burmistrzowie i wójtowie naszych gmin oraz reprezentanci instytucji które uzyskały dofinansowanie. Podpisano umowy na realizację następujących projektów:

• "Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego"
realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie
• "Budowa zielonej siłowni w parku miejskim w Czaplinku"
• "Wydanie materiałów promocyjnych promujących walory kulturowe i przyrodnicze Gminy Czaplinek"
oba realizowane przez gminę Czaplinek
• "Przebudowa oświetlenia ulicy Wiśniowej w Dominikowie w gminie Drawno",
• "Wykonanie materiałów promocyjnych z wizerunkiem zabytków i walorów historycznych miasta Drawno"
• "Plac zabaw przy jeziorze Grażyna w Drawnie jako wzbogacenie i uatrakcyjnienie miejsca pełniącego funkcję społeczną i rekreacyjną na obszarze LGD"
trzy projekty realizowane przez gminę Drawno
• Promocja lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego oraz historycznego miasta i gminy Borne Sulinowo poprzez wykonanie filmu promocyjnego
realizowany przez gminę Borne Sulinowo
• "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Barwicach"
realizowany przez gminę Barwicę,
• "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchej poprzez budowę placu zabaw z wiatą rekreacyjną i boiskiem do piłki nożnej"
realizowany przez gminę Grzmiąca
• Remont budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Broczyno
realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Broczynie, gmina Czaplinek.

Bezpośrednio po uroczystości goście udali się z wizytą do miejscu realizacji jednego z projektów, który był osobiście monitorowany przez Marszałka A. Jakubowskiego w ramach indywidualnych konsultacji z LGD "Partnerstwo Drawy". Projekt ten dotyczył wykorzystania energii odnawialnej w działalności turystycznej. Celem tego specjalnego monitoringu było sprawdzenie terminów, jakości pracy urzędników oraz stosowania procedur w weryfikacji wniosków o dofinansowanie "Małych Projektów". Inicjatywa ta niewątpliwie pozytywnie wpłynęła na tempo i jakość procedury oceny wniosków składanych w ramach PROW w naszym województwie.

Czytany 2526 razy Ostatnio zmieniany środa, 06 listopada 2013 09:57

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo