LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 19 czerwca 2018 12:09

Informacja o posiedzeniu Rady LGD

Napisane przez

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w sprawie oceny operacji, dotyczące naborów:
1/2018 - Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
2/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej,
3/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
4/2017 - Rozwój ogólnodostępnej Budowa i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,
5/2017 - Budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych,
6/2017 - Promowanie obszaru LSR w tym produktów i usług lokalnych.

Posiedzenie zaplanowano na dzień 03.07.2018r. na godzinę 12:00 w biurze LGD - ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec.

Porządek posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Stwierdzenie quorum i prawomocności Rady do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej i Sekretarza obrad.
5. Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.
6. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
8. Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
9. Ocena operacji zgodnie z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
10. Podjęcie uchwał o wybraniu/niewybraniu operacji do dofinansowania (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania.
12. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu listy operacji niewybranych do dofinansowania.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie posiedzenia

 

Czytany 472 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 listopada 2018 12:11

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo