LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

czwartek, 26 września 2013 00:00

Uroczyste podpisanie umów

Napisane przez Maciej Lorenc

prowW dniu 30 września 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację 9 zadań w zakresie: rekreacji, turystyki, promocji, lokalnej przedsiębiorczości, poprawy bezpieczeństwa i kultury Zadania te dofinansowane będą ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowy z beneficjentami podpisywał wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski. Wnioski na te projekty złożone zostały za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy" ze Złocieńca.

zlocieniec

W imieniu gminy Złocieniec umowę na zadanie pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Darskowo" podpisał burmistrz Waldemar Włodarczyk. Koszt całkowity projektu to kwota 31 980 złotych, a uzyskane wsparcie wynosi 20 800 złotych, Celem tego zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców przez stworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku oraz uatrakcyjnienie krajobrazu miejscowości Darskowo.


czaplinek

W imieniu Gminy Czaplinek umowę na zadanie „Budowa placów zabaw w Żerdnie, Niwce i Trzcińcu na terenie gminy Czaplinek" podpisał burmistrz Adam Kośmider. Koszt całkowity projektu to kwota 146 342,10 złotych, a uzyskane wsparcie wynosi 95 427, Cel tego zadania jest poprawa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej umożliwiającej uprawianie sportu i promującej aktywne formy spędzania czasu wolnego.


drawsko

W imieniu gminy Drawsko Pomorskie 3 umowy podpisał burmistrz Zbigniew Ptak. Gmina uzyskała wsparcie na trzy zadania: „Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne i rekreacyjne w Drawsku Pomorskim w dodatkowe urządzenia rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia", „Warsztaty projektowania i tworzenia biżuterii dla mieszkańców miejscowości gminy Drawsko Pomorskie" oraz „Wydanie publikacji książkowej promującej Gminę Drawsko Pomorskie", koszt całkowity zaplanowanych działań to kwota: 81093,17 złotych, a uzyskane wsparcie wynosi 50689,40 złotych, Cel tych zadań jest rozwój rekreacji i turystyki w gminie, podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej oraz promocja potencjału turystycznego gminy Drawsko Pomorskie.


auto

W imieniu firmy Auto Serwis umowę na zadanie „Piękne i zadbane ogrody w Gminie Drawsko Pomorskie - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu ogrodniczego" podpisał właściciel Wojciech Grzegorczyk. Koszt całkowity projektu wynosi 61 982, 85 złotych a uzyskane wsparcie to kwota 40 677 złotych, Celem zadania jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie wypożyczalni sprzętu ogrodniczego i udostępnianie go mieszkańcom.


szczecinek

 W imieniu gmina Szczecinek umowę na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzcinno" podpisał wójt Janusz Babiński. Koszt całkowity projektu wynosi 44 944,99 złotych, a uzyskane wsparcie to kwota 29 232 złote, Celem projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa jakości życia społeczności wiejskiej oraz uwidocznienie walorów dziedzictwa narodowego , poprzez budowę oświetlenia przy głównym, centralnym ciągu pieszo-jezdnym wsi.


wierzchowo

W imieniu Gminnego Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie umowę na zadanie „Remont połączony z modernizacja istniejącego budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Sośnica” podpisała dyrektor ośrodka Marta Łapińska. Koszt całkowity projektu wynosi 125 257, 36 złotych, a uzyskane wsparcie to kwota 81 550 złotych, Celem projektu jest podniesienie standardu świetlicy jako miejsca spełniającego funkcje społeczno-kulturalne i umożliwienia mieszkańcom różnego rodzaju spotkań, warsztatów oraz innych form spędzania wolnego czasu.


ostrowice

Umowę w imieniu gminy Ostrowice na zadanie „Organizacja imprezy dożynkowej - Święto Plonów 2013 w Gminie Ostrowice", podpisał wójt Wacław Micewski. koszt całkowity zadania wynosi 24 626,91 złotych, a uzyskane wsparcie to kwota 18 353,36 złotych, Celem projektu jest wpływ na integrację społeczną, rozwijanie aktywności społecznych i kultywowanie tradycji, Łączna wartość tych wszystkich realizowanych projektów to kwota ponad 516 000 złotych, Dofinansowanie

W ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW lata 2007-2013 w zakresie „Odnowa i Rozwój Wsi" oraz „Małych Projektów" to kwota prawie 337 000 tysięcy złotych.

Czytany 2188 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 03 listopada 2013 09:17

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo