LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

poniedziałek, 28 maja 2018 08:50

Statystyki z naborów

Napisał

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż dnia 25 maja 2018 r. zakończyło się przyjmowanie wniosków w ramach sześciu naborów.

 

W ramach naboru nr 1/2018 Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej wpłynęły: 34 wnioski o dofinansowanie.

W ramach naboru nr 2/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej wpłynęły: 14 wniosków o dofinansowanie.

W ramach naboru nr 3/2018 Zachowanie dziedzictwa lokalnego wpłynęły: 4 wnioski o dofinansowanie.

W ramach naboru nr 4/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej wpłynęły: 3 wnioski.

W ramach naboru nr 5/2018 Budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych wpłynęły: 5 wnioski.

W ramach naboru nr 6/2018 Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych wpłynęły:9 wniosków.

Czytany 832 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 maja 2018 11:35

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo