LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

czwartek, 15 marca 2018 15:17

Podjęcie Uchwał w trybie obiegowym przez Radę Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" dnia 13 i 14 marca 2018 r.

Napisał

W dniu 08 marca 2018 r. do biura Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” wpłynął wniosek Beneficjenta  Pani Magdaleny Grzegorczyk w sprawie zaopiniowania zmian zawartych z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.Natomiast w dniu 12 marca 2018 r. wpłynął wniosek Pana Sławomira Łąckiego w sprawie zaopiniowania zmian zawartych z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.

W związku z powyższym podjęto uchwałę nr 1/PDzLW/03/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem Panią Magdaleną Grzegorczyk i Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego oraz uchwałę nr 1/PDzLW/03/2018 z dnia 14 marca 2018 r. z Panem Sławomirem Łąckim.

Czytany 1000 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 15 marca 2018 15:28

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo