LOGO LGDPDLW

wizualizacja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 24 października 2017 12:27

Podjęcie Uchwały przez Radę LGD w trybie obiegowym.

Napisał

W związku z koniecznością uwzględnienia braków lub oczywistych omyłek w uchwałach Rady podjętych w wyniku oceny operacji składanych do dofinansowania w ramach naborów na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podniesionych w korespondencji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wprowadzono konieczne zmiany.

W związku z koniecznością pilnego podjęcia uchwał, po analizie i konsultacji z Radcą Prawną, Przewodnicząca Rady Pani Aleksandra zdecydowała o poddaniu pod głosowanie ww. uchwały           w trybie obiegowym. W dniu 18 października 2017 r. do członków Rady LGD zostały rozesłane wiadomości mailowe z prośbą o zapoznanie się z treścią ww. uchwały i ewentualne wyrażenie sprzeciwu do dnia 20 października 2017 r. do godz. 12.00. Ponadto Pani Kierownik Anna Korycka-Kozioł wykonała do każdego z członków telefon z informacją o obiegowym trybie podejmowania uchwały.

W związku z powyższym, iż do dnia 20 października 2017 r. do godziny 12.00 nikt z członków Rady LGD nie wniósł sprzeciwu do przedłożonej uchwały, Przewodnicząca Rady uznała, iż Rada podjęła uchwałę:

Uchwała NR 1/PDzLW/10/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w sprawie zmiany niektórych uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Czytany 255 razy

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo