LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 26 września 2017 10:30

Podjęcie uchwał Rady LGD w trybie obiegowym.

Napisał

Do biura LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” wpłynęły trzy wnioski od beneficjentów w sprawie zaopiniowania zmian umów zawartych z Samorządem Województwa oraz pisma z Urzędu Marszałkowskiego WZP wzywające do usunięcia braków lub oczywistych omyłek w naborach wniosków nr 4/2017 oraz 5/2017.
W zawiązku z koniecznością pilnego podjęcia tych uchwał, a także mając na uwadze charakter tych spraw Przewodnicząca Rady Aleksandra Duda po analizie i konsultacji z Radcą Prawnym zadecydowała o podaniu pod głosowanie czterech wymienionych uchwał w trybie obiegowym. 

W dniu 21 września 2017 roku do Członków Rady rozesłane zostały wiadomości mailowe z prośbą o zapoznanie się z treścią uchwał i ewentualne wyrażenie sprzeciwu w terminie do dnia 25 września 2017 roku. Ponadto pracownik biura Maciej Lorenc wykonał do każdego z członków Rady telefony i w bezpośredniej rozmowie poinformował ich o obiegowym trybie podejmowania przesłanych uchwał.

W związku z tym, iż do dnia 25 września do godziny 10.00 żaden z członków Rady LGD nie wniósł sprzeciwu do przedłożonych uchwal Przewodnicząca radu uznała, iż rada podjęła następujące uchwały:

Uchwałę nr 1/09/2017 w sprawie zmiany niektórych uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w związku z koniecznością uwzględnienia braków lub oczywistych omyłek w uchwałach Rady podjętych w wyniku oceny operacji składanych do dofinansowania w ramach naborów 4/2017 i 5/2017 (Załącznik nr 1)
Uchwałę nr 2/09/2017 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej z beneficjentem Panią Katarzyną Joanną Żukowską i Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego (Załącznik nr 2)
Uchwałę nr 3/09/2017 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej z beneficjentem Panem Andrzejem Górskim i Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego (Załącznik nr 3)
Uchwałę nr 4/09/2017 w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej z beneficjentem Panem Łukaszem Lewandowskim i Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego (Załącznik nr 4)
Protokół z głosowania w trybie obiegowym w załączeniu.

Czytany 1439 razy Ostatnio zmieniany środa, 04 października 2017 14:25

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo