LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

poniedziałek, 11 września 2017 09:06

Posiedzenie Rady LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"

Napisał

W dniu 4.09.2017r. o godzinie 13:00 w siedzibie biura LGD przy ul. Stary Rynek 6 w Złocieńcu odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim".  Rada zebrała się dla  zaopiniowanie zmian w operacjach złożonych w ramach Naboru 1/2016, na wniosek beneficjentów.

P1160713

Ponadto członkowie Rady zapoznali się z treścią uzupełnień i poprawek do Naborów nr: 1/2017, 2/2017 i 3/2017, które, wpłynęły do biura LGD w dniach 3, 28 i 31 sierpnia 2017r. z UM wydział PROW oraz zatwierdzili stosowne poprawki. Na koniec Rada rozpatrzyła dwa protesty od beneficjentów jakie wpłynęły do oceny naboru nr: 4/2017 "Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej". Kompletny protokół z posiedzenie Rady  w załączeniu.

Czytany 1052 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 11 września 2017 09:21

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo